PENSIONSSKOLAN. Den allmänna pensionen är grunden för ditt liv som pensionär. Men du kan få pension från flera håll.

Det brukar illustreras med en pyra-mid, där den allmänna, statliga pensionen är basen. Det är den allmänna pensionen som beskrivs i de orangefärgade kuverten från Försäkringskassan. När du arbetar betalas en avgift in till din allmänna pension. Avgiften motsvarar 18,5 procent av din lön (varav du står för 7 procent, arbetsgivaren för resten). Avgiften betalas på inkomst upp till en viss gräns, 30.867 kronor i månaden. Högre inkomst än så medför alltså inte högre allmän pension.

Det mesta av pensionsavgiften, 16 procent, går till så kallad inkomstpension. Den resterande delen, 2,5 procent, går till premiepensionen, ett slags sparande där du själv kan välja hur pengarna ska placeras.

Sida för sida
Avgifterna bokförs på ditt pensionskonto. På sidan fyra i det orange kuvertet ser du hur mycket inkomstpension respektive premiepension du tjänade in år 2005. På sidan två ser du hur mycket pension du har skrapat ihop totalt.

Skulle Försäkringskassan ha missat något, så kan du begära rättelse (det gör några hundra personer varje år). Kom ihåg att även sjukpenning, förtidspension och dagpenning från a-kassan gör att ditt pensionskonto fylls på (däremot räknas inte socialbidrag). Förutom den allmänna pensionen har de allra flesta anställda en pension till. Avgiften till den betalas av arbetsgivaren. Att du ska ha den här pensionen har fackföreningarna och arbetsgivarna kommit överens om i avtal. Därför brukar den kallas avtalspension (förr användes ofta ordet tjänstepension).

Läs dig till kunskapen
Avtalspensionerna ser olika ut för olika grupper, men för de flesta anställda är pensionsavgiften 3,5 till 4,5 procent av lönen. Avtalspension tjänar du in på hela din lön, oavsett hur hög den är. För den som har mycket hög lön kan avtalspensionen därför bli större än den allmänna pensionen. De bolag som administrerar avtalspensionen skickar ut ett brev varje år där du kan se hur stor din avtalspension är.

Toppen på pensionspyramiden är ditt eventuella privata sparande. Här tänker de flesta på pensionsförsäkringar. Att spara i en sådan ger rätt till avdrag i deklarationen. Men för många LO-medlemmar kan andra sorters sparande vara bättre, till exempel att betala av på sina bostadslån.

SE-UPP-FAKTA: Arbete efter 65-årsdagen ingen säker vinstaffär
Har du ganska få år kvar till pensionen, och ser pensionen ut att bli låg? Tänk dig noga för innan du bestämmer dig för att försöka höja pensionen genom att fortsätta jobba ett eller ett par år efter 65-årsdagen. Det kan vara en dålig affär av två skäl: Får du låg pension, så består den ofta delvis av garantipension. Och den garantipension du skulle ha fått ut från 65-årsdagen sparas inte på ditt pensionskonto om du jobbar till 67; den är förlorad för alltid. (Detta till skillnad från den pension som du tjänat in, alltså inkomstpension och premiepension, som finns kvar och blir högre om du väntar med att ta ut dem.) Risken är alltså uppenbar att den extra pension du jobbar in genom att arbeta längre äts upp av att du får ut mindre garantipension.

Är du född 1938 till 1953 får du en del av din pension från det gamla pensionssystemet. Du är garanterad att din pension inte blir lägre än vad du hade tjänat in till i gamla systemet till och med år 1994. Skulle din pension enligt nya systemet bli lägre än så får du ett garantitillägg som fyller ut mellanskillnaden. Höjer du pensionen genom att jobba längre, så reduceras tillägget.

Läs också: fler artiklar ur LO-Tidningens pensionsskola

Räkna ut din pension: på en webbplats där staten och pensionsbolagen samarbetar

Allmän pension:
Läs också mer: på Försäkringskassans hemsida
Läs också mer: på PPM:s hemsida

Avtalspension:
Läs också mer: på Foras hemsida
Läs också mer: på webbplatsen Pensionsvalet
Läs också mer: på Statens pensionsverks hemsida
Läs också mer: på Electums hemsida
Läs också mer: på Collectums hemsida
Läs också mer: på AMF Pensions hemsida
Läs också mer: på Folos hemsida
Läs också mer: på KPA:s hemsida
Läs också mer: på Alecas hemsida