Vi har en demokratisk organisation. Den är reglerad med stadgar, protokoll, röstlängder, rösträknare, protokolljusterare medmera. Ändå har vi släppt kontrollen över a-kassan och tillåter andra som inte är med att bestämma över den.

Ungdomar är tveksamma till att gå med i facket; vilken hjälp får vi av facket? Är det så konstigt att de funderar på det viset.  Vänd ryggen till a-kassan. Vi har ju redan släppt taget. Vi måste nu jobba för att behålla medlemmarna. Skapa en ny arbetslöshetsförsäkring genom Folksam, som var och en får ansluta sig till.

Vi har ju själva medverkat till det egoistiska tänkandet som nu råder. Inom staten har vi gått med på individuell lön.  Tänk på dig själv och skit i dina kollegors möjligheter till en bra lön. Individuell lön och grundtanken med kollektivavtalen stämmer inte. Jag tycker inte att det är svårt och se samanhangen varför vi är där vi nu befinner oss.

De flesta fackklubbar har en buffert i botten av kassakistan motsvarande ett års budget. Det är bra tänkt och god ordning i finanserna. Vilken ränta får man på en bankbok i dag ?

Sätt in bufferten på en LO-Folksam fond så kan vi efter cirka tio år sänka medlemsavgiften till en symbolisk summa på 50 kronor per månad inklusive all hjälp som ingår i ett medlemskap. Jag har varit fackansluten i 43 år och vet vad det betyder, men man kan ju tänka nytt även om man är gammal. Tänk om!

Bo Bayard
Seko