Jan-Olov Carlsson, vice ordförande i verkstadsklubben på Volvo lastvagnar i Umeå, är bekymrad över tystnaden.

Få känner till vad som händer i avtalsförhandlingarna, och inte särskilt många verkstadsarbetare diskuterar frågorna nu.

Vet ingenting
Han sitter själv i IF Metalls avtalsråd och är ersättare i förhandlingsdelegationen för teknikavtalet. Trots det känner han inte till särskilt mycket om hur det går i förhandlingarna.

– Jag är livrädd för förändringar av arbetstidsreglerna. Jag befarar att försämringar är på gång och att arbetsgivarna får igenom ökad flexibilitet, säger han.

På Volvo lastvagnar har klubben kämpat emot flexiblare arbetstid, och Jan-Olov Carlsson är oroad för att det kan komma att bli mycket svårare om kollektivavtalets regler skrivs om.

Rösta om allt
Han berättar att klubben i Umeå de senaste 20 åren låtit medlemmarna rösta om alla väsentliga frågor. Det ger klubben styrka i förhandlingarna, eftersom allt som görs upp med företagsledningen måste godkännas av metallarbetarna.

Han tänker sig att ett liknande arbetssätt skulle ge facket en starkare ställning i de pågående förhandlingarna med arbetsgivarna. Just nu skulle det passa bra, eftersom det blir en viss stiltje innan de opartiska ordförandena kommer igång på allvar.

Klubben på Volvo Umeverken har tillsammans med Kommunals sektion 26 i Stockholm skrivit ett uttalande. De förespråkar större öppenhet och att medlemmarna ska dras in i avtalsrörelsen med olika aktiviteter. De båda fackliga lokal organisationerna vill också backa upp förhandlarna och uttalar sitt stöd för de fackliga kraven.