Det finns en överenskommelse om arbetstiderna i industriförhandlingarna.

Men både IF Metalls Veli-Pekka Säikkälä och Teknikföretagens förhandlingschef Karl Olof Stenqvist säger att den kan komma att ändras om parterna får problem i andra delar av förhandlingarna. Därför berättar de inte hur lösningen ser ut.

Övertid och flex
När det gäller arbetstiden har facket bland annat krävt att övertiden ska begränsas till 150 timmar per år och att övertid ska vara frivilligt.

Arbetsgivarna ville i sitt utgångsbud bland annat att veckoarbetstiden ska kunna variera mellan 36 och 44 timmar utan extra ersättning, och att det ska vara möjligt med individuella arbetstidsavtal. Teknikföretagen förespråkar en mer flexibel arbetstidsförläggning och vill att avtalsbestämmelser ska ersätta arbetstidslagen. En tanke är att EU:s arbetstidsregler om minst 11 timmars dygnsvila och minst 35 timmars veckovila ska arbetas in i avtalet.

Nattmangling
IF Metall och Teknikföretagen gav upp sina förhandlingar klockan halv tre natten mot torsdagen. De kunde inte framför allt inte komma överens om lönen.

Just nu förbereder fack och arbetsgivare de opartiska ordförandenas arbete genom att sammanställa läget i förhandlingarna.

Facket säger att det som återstår är lönen, höjning av lägstalönerna, avtalsperiodens längd och någon liten branschfråga.

Arbetsgivarna pekar på lönen som kvarstående fråga.

Pensionerna OK
Parterna har diskuterat pensionerna och där finns inga motsättningar. IF Metalls Veli-Pekka Säikkälä säger att en uppgörelse om pensionerna är en förutsättning för att gå med på en lång avtalsperiod.

De opartiska ordförandena Benne Lantz och Gösta Larsson börjar i praktiken sitt medlingsarbete i morgon, fredag.

– Vi nådde inte ända fram, men bordet är mer rensat än någon gång tidigare när opo träder in, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Arbetsgivarnas Karl Olof Stenqvist säger att Teknikföretagen står beredda att arbeta med opo och att avtalet bör vara klart ganska snart om de ska bilda norm för andra avtal.