Inte heller denna avtalsrörelse lyckades fack och arbetsgivare komma överens om ett teknikavtal utan att kalla in hjälp utifrån.

– Trots intensiva och konstruktiva diskussioner kvarstår vissa knäckfrågor och eftersom vi passerat den siste februari ska opo ta över, kommenterar Teknikföretagens förhandlingschef Karl Olof Stenqvist.

Både fack och arbetsgivare gjorde denna avtalsrörelse en kraftansträngning för att nå en uppgörelse på egen hand. Men parterna misslyckades. Enligt Teknikföretagen var det lönenivåerna som var den stora stötestenen.

Industriavtalet anger att om parterna inte kommit överens en månad innan avtalet löper ut så ska de opartiska ordförandena hjälpa till i förhandlingarna. Och det är det som har skett nu.

I dag, torsdag, ska de opartiska ordförandena för teknikavtalet, Benne Lantz och Gösta Larsson, träffa parterna enskilt och diskutera deras krav.

Teknikavtalet löper ut den 31 mars.