Majoriteten i LO-opinion tycker inte om individuella löner. Kvinnorna är betydligt mindre negativa än männen.

Nej-sägarna tycker att individuella löner skapar osämja, uppmuntrar fjäsk och leder till att de anställda spelas ut mot varandra. Ja-sägarna tycker att systemet är bra om det finns tydliga kriterier och alla vet vad som krävs för att få högre lön.

Bland motståndarna finns några som räknar med att de själva tjänar på systemet med individuella löner. De tycker att systemet skapar för mycket osämja.

Fråga Ja Nej Vet ej
Är individuella löner bra? 34% 63%  
Blir din lön högre med individuella löner? 37% 61% 2%
Får LO-medlemmarna på din arbetsplats högre löner? 29% 65% 6%