De fem oorganiserade byggnadsarbetarna som stämde Sverige inför Europadomstolen fick skadestånd på drygt 46.000 kronor. Men det drogs aldrig några gransknings­arvoden från deras löner.

I Europadomstolen och till olika medier har företrädaren för de fem oorganiserade byggnadsarbetarna, Tommy Evaldsson, sagt att han betalat in ”massor av pengar till Byggnads”. I själva verket har han inte betalat ett öre, enligt Byggettans ombudsman Kjell Lindström, som granskat vartenda underlag från företaget LK Mässinteriör sedan 1991.

– Min granskning visar att ingen av de fem oorganiserade har funnits med på underlaget från företaget. Tommy Evaldsson och Sveriges Byggindustrier har vilselett domstolen med falska påståenden, säger Kjell Lindström.

– Svenska staten som formellt var stämd har också fört fram oriktiga uppgifter om inbetalningar i domstolen. Och även i domslutet uppges att de betalat in flera tusen.

Alrdig varit medlem
Tommy Evaldsson säger till LO-Tidningen att han inte vet om LK Mässinteriör har betalat in arvodet, men erkänner att han själv inte har sett något avdrag på lönen. Han har aldrig varit medlem i Byggnads och bara varit byggnadsarbetare på LK Mässinteriör där han anställdes som mattläggare år 1993.

För tre år sedan blev han egen företagare i båtbyggarbranschen.

– Jag har inte sett något avdrag på min lön för granskningsarvoden. Vi drev inte det här fallet för pengarnas skull utan av rättviseskäl, säger Tommy Evaldsson.

Dåvarande chefen för LK Mäss­interiör Leif Klinovoj bekräftar att företaget inte har betalat in några arvoden eftersom de fem oorganiserade inte ville det.

– Det var därför det blev en domstolsförhandling, säger Leif Klinovoj.

Han var chef då bråket började. Det ledde till en dom i Arbetsdomstolen år 2001 som Byggnads vann. Och det fortsatte med att de fem byggjobbarna, med stöd av Sveriges Byggindustrier, förde frågan till Europadomstolen.

Lär stämma
– Om Byggettan säger att det inte finns några arvoden inbetalade för de fem, bland andra Tommy Evaldsson, så är det så. Det är Byggnads som har koll på det, säger Leif Klinovoj.

De fem oorganiserade byggnadsarbetarna fick häromveckan ett ideellt skadestånd för att de utsatts för press och frustration genom ett system som nu underkänts av Europadomstolen, enligt Jan Södergren, advokat och de fem oorganiserade byggnadsarbetarnas ombud.

– Skadeståndet är inte satt utifrån hur mycket arvoden de har betalat. Så det är ointressant. Det får ersättning för den press de utsatts för, säger Jan Södergren.

FAKTA: Granskningsarvoden
I ett kollektivavtal med Sveriges Byggindustrier har Byggnads rätt att kräva att arbetsgivarna drar 1,5 procent av lönen från alla byggnadsarbetare oavsett om de är med i facket eller ej. Europadomstolen har fastslagit att det är ett brott mot äganderätten att Byggnads inte tydligare redovisar vart pengarna går. Parterna är inte överens om hur domen ska tolkas. Svenska staten ska betala ut skadeståndet eftersom Sverige formellt förlorade i domstolen mot de fem byggnadsarbetarna.

Läs också: nyhetsartikeln "Skanska slutar dra avgift"