Förhandlarna försöker få till ett teknikavtal utan inblandning av de opartiska ordförandena – opo.

Försöket innebär konkret intensiva förhandlingar i dag, onsdag, och framför allt i morgon och i morgon natt.

I ansatsen ingår att även lösa pensionsfrågan, där LO och Svenskt Näringsliv nu inte kommer vidare sedan arbetsgivarna krävt att alla kollektivavtal ska löpa på tre år.

Om det hela lyckas kommer teknikavtalet att kunna bli normerande för resten av arbetsmarknaden både när det gäller kollektivavtalet och pensioner.