Europadomstolen krävde i sin dom att Byggnads granskningsarvoden ska redovisas bättre. Nu vill facket att arbetsgivarna ska betala arvodet.

– På så vis kan vi eliminera domen helt. Vare sig oorganiserade eller organiserade blir kränkta på det viset, säger Gunnar Ericson, Byggnads avtalssekreterare.

Domen gäller byggavtalet. Gunnar Ericson säger att det redan i dag är arbetsgivarna som betalar granskningsarvodet på anläggningsavtalet och i de hängavtalsbundna företagen.

När facket i går, tisdag, träffade arbetsgivarna lyftes även ett annat nytt krav och det är att Byggnads avdelningar – inte de anställda i företagen – ska vara motpart i löneförhandlingarna. För Byggnads handlar det om att bli starkare i förhandlingarna med arbetsgivarna.

På byggavtalet är redan avdelningarna motpart. Det har under flera avtalsrörelser lett hårda tvister mellan parterna, eftersom arbetsgivarna inte vill ha avdelningarna som lokal motpart.

FAKTA: Fackets lönekoll
Byggnads drar 1,5 procent av lönen från varje anställd byggnadsarbetare i granskningsarvode. Pengarna ska finansiera fackets kontroll av att arbetsgivarna betalar ut rätt lön. Byggnads drar totalt in cirka 350 miljoner kronor per år från de anställda i granskningsarvoden. Runt 15 procent av byggjobbarna är inte med i facket.