Regeringens särskilda utredare Åsa Sohlman presenterade i dag, onsdag, ett delbetänkande om flexiblare arbetsmarknadsutbildning.

– Nu kommer arbetsmarknadsutbildningarna igång när bristen inom ett yrke syns, säger hon.

– Det är för sent. För att komma igång tidigare behöver Ams jobba ännu mer med sina prognoser.

I lågkonjunktur
Hon konstaterar att problemet är att bristyrkesutbildningar kommer igång under högkonjunktur. Det vore bättre om de påbörjades under lågkonjunktur så att utbildningsdeltagarna är färdigutbildade när högkonjunkturen kommer.

I sina slutsatser skriver Åsa Sohlman och de tre andra utredarna att arbetsmarknadsutbildningen i dag inte är tillräckligt generös för att hindra arbetskraftsbrist.

Delbetänkandet tar också upp vilka utbildningsinsatser som är mest effektiva för arbetslösa ungdomar mellan 20 och 25 år. Det är en förberedelse för regeringens nya åtgärd jobbgaranti för ungdomar, som ska ersätta ungdomsgarantin.

Unga behöver
Utredningsgruppen har kommit fram till att det finns kring 50.000 unga som behöver särskilda insatser. De behöver, enligt utredarna, individuella och specialanpassade utbildningar, som gärna kan vara yrkesutbildningar med anknytning till arbetslivet.

Nu ska regeringen analysera utredarnas förslag innan den kommer med några förslag.