Arbetsmiljöverkets chef är rädd att neddragningarna på verket ska leda till fler arbetsskadade. LO tror att arbetsmiljön överlag kommer att försämras.

– Det är ett underligt beslut. Besparingen är ett dråpslag mot arbetsmiljön. Det blir färre arbetsmiljöinspektioner. Det betyder färre krav på arbetsgivarna och på sikt blir arbetsmiljön sämre, säger Ulla Lindqvist, LO:s andre vice ordförande.

Hon säger att det kommer att bli mest märkbart på små företag. Dessutom pekar hon på minskningen av anslagen för utbildning av skyddsombud.

30 procent
Fram till den 1 januari 2009 kommer anslagen till Arbetsmiljöverket att minska med drygt 157 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 30 procent av verkets budget.

Generaldirektör Kenth Pettersson förklarar att 225 tjänster ska bort. I dag finns runt 760 helårsarbeten på Arbetsmiljöverket. Neddragningen blir störst på huvudkontoret där minskningen blir 45 procent. I distrikten blir minskningen i storleksordningen 20 till 25 procent.

Inspektioner
Generaldirektören säger att en ambition är att freda så mycket som möjligt av inspektionsverksamheten. Han berättar att förhandlingar pågår med de fackliga organisationerna och att det därför inte går att säga exakt hur personalminskningen kommer att se ut.

De 220 anställda på huvudkontoret kommer dock att dras ner med runt 100 personer. De drygt 400 arbetsmiljöinspektörerna kommer att minska med runt 80 personer.

– Vi kommer inte att kunna göra lika många inspektioner och arbetsplatsbesök. Arbetet med att utarbeta föreskrifter blir också lidande, säger Kenth Pettersson.

Fler skadade
Han tror att risken är stor att arbetsskadorna kommer att öka. Effekten kan bli att hela besparingen vänds i sin motsats och leder till ökade kostnader för samhället.

– Troligen kommer att arbetsskadorna öka om några år. Sambandet mellan den kommande minskningen av vårt arbete och ökande arbetsskador går inte att bevisa, men sunt förnuft säger att det är så, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Kenth Pettersson.