Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin vill inte binda sig till någon större satsning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  De korta utbildningarna på några veckor tycker han att arbetsgivarna ska ta ansvaret för.

– Det är ett väldigt tryck på arbetsmarknaden nu. Jag tycker Ams har helt rätt när de vill sätta fokus på matchningen, säger arbetsmarknadsministern.

Ams presenterade i dag, tisdag, rapporten Var finns jobben 2007? I den spår verket att sysselsättningen ska öka med 90.000 personer i år. Sysselsättningen väntas öka inom alla branscher utom för lärare och inom jordbruk, skogsbruk och fiske.

Ont om byggare
Samtidigt kommer allt fler arbetsgivare få svårt att hitta utbildad arbetskraft. Redan är det särskilt svårt att finna folk att anställa inom bygg- och anläggningsbranschen. Även IT-företagen har svårt att hitta personal. Och industrin kommer att ha problem att finna kvalificerade yrkesarbetare.

Det finns kring 270.000 arbetslösa som kan ta ett jobb mer eller mindre direkt.

Ams vill ha större möjligheter att erbjuda korta arbetsmarknadsutbildningar för att få möta den gryende arbetskraftsbristen. Enligt Ams ger utbildningar på några månader jobb till tre av fyra deltagare, och löser samtidigt rekryteringsproblemen för många arbetsgivare.

Färre i utbildning
Ams generaldirektör Bo Bylund säger att 12.000 personer per månad gick i arbetsmarknadsutbildning i slutet på förra året. I år skulle det antalet behöva ökas till 15.000 till 16.000. I stället har anslagen minskat så att antalet som deltar i arbetsmarknadsutbildning är i år 10.000 personer varje månad.

Som en del i matchningsarbetet vill Ams öka rörligheten på arbetsmarknaden. För att underlätta detta vill verket återinföra starthjälp, som är en summa pengar till den som flyttar till ett jobb, samt ge flyttstöd till dem som är under 25 år – äldre kan redan få det.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin säger att båda förslagen är intressanta, men han vill inte binda sig till något utan vill titta närmare på dem och återkomma.

Arbetsgivaransvar
För att möta rekryteringsproblemen vill Ams även att arbetsgivarna och bemanningsföretagen ska ta ett ökat ansvar.

– En grundförutsättning är att vi får in de lediga jobben till arbetsförmedlingen. Hittills har vi lyckats ganska bra med vakanstiderna, men det kommer att bli tufft, säger Bo Bylund.

Dessutom påpekar Ams att arbetsgivarna måste söka arbetskraft brett och inte ställa så höga krav som de gjort tidigare.

Bemanningsföretagen behöver också rekrytera folk bredare. Enligt Ams har de bara varit intresserade av dem som redan har en stark ställning på arbetsmarknaden. Ams tänker sig också ett utvidgat samarbete med bemanningsföretagen kring bland annat den kommande jobb- och utvecklingsgarantin.