Efter sammanbrottet i förra veckan lyckades fackliga centralorganisationen CO-industri och arbetsgivarna Dansk Industri komma överens i helgen. 240.000 anställda i 6.100 danska industriföretag berörs.

Medlemmarna i de olika facken ska först rösta om överenskommelsen innan den blir verklighet.

Danmarks största fack 3F:s ordförande Poul Erik Skov Christensen har redan uppmanat sina medlemmar att rösta ja. CO-industris internationella sekreterare Jens Bundvad bekräftar för LO-Tidningen att det ser ljust ut.

CO-industri och Dansk Industri förhandlar om avtalets minimilön som är cirka 120 kronor i timmen. Den höjs med 3:80 kronor första året, samt nästan 3 kronor de två sista åren i det treåriga avtalet, alltså med drygt 8 procent under avtalsperioden.

De verkliga löneökningarna förhandlar industrins lokala parter om.

Själva avtalet är värt betydligt mer än resultatet från löneökningarna. En kompetensutvecklingsfond skapas som ger rätt till två veckors utbildning med full lön per år.

Den utbildningen behöver inte vara knuten till arbetet. Arbetsgivarna ska betala knappt 660 svenska kronor till fonden per anställd och år.

Föräldraledigheten förbättras och pensionsavgiften till tilläggspensionen höjs till 12 procent, varav den anställda betalar 4.

Läs också: mer om den danska industrin