A-kassorna hade 32.000 färre medlemmar i slutet av januari jämfört med månaden före, enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Under januari gick 48.000 medlemmar ur sin a-kassa, enligt Aftonbladet.  När IAF räknar det totala antalet a-kassemedlemmar har det under januari minskat med 32.000. Det betyder att cirka 16.000 har anslutit sig till en a-kassa under samma period.

Höjningen av avgifterna har lett till massavhopp från a-kassorna. Störst är flykten bland Sacomedlemmar. Där lämnade 4.900 personer a-kassan i januari, enligt en genomgång av Aftonbladet.

Akademikernas a-kassa har tidigare uppgivit att en stor del av av-hoppen kommer från personer som är nära pensionsålder och sitter tryggt på sitt jobb. Även tjänstemännens a-kassor har drabbats av många avhopp. Drygt 5.500 lämnade SKTF:s a-kassa i januari. I Sifs samt Lärarnas a-kassa var motsvarande siffror 3.500 samt 2.400.

I LO-förbunden var avhoppen färre än bland akademikerna och tjänstemännen. En förklaring är att LO-medlemmarna löper högre risk att bli arbetslösa och att de därför har större behov av a-kassan. Enligt Aftonbladets genomgång lämnade knappt 5.400 Kommunals a-kassa. För Handels, Seko och IF Metall var siffrorna 3.700, 1.500 samt 1.400.

Från såväl politiskt som fackligt håll varnas det för att avhoppen urholkar a-kassesystemet.  Men arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) är inte oroad:

– Det är för tidigt att tala om massflykt. Man ska komma ihåg att 3,8 miljoner personer är med i a-kassan, säger han till Aftonbladet.
I januari förra året lämnade 17.443 personer a-kassan.

FAKTA: 235 kronor dyrare
Avgiften till a-kassan höjdes med i genomsnitt 235 kronor per månad vid årsskiftet. Största höjningen drabbade musikerna medan farmacitjänstemännen fick den lägsta. Dessutom slopades avdragsrätten för fack- och a-kasseavgiften. För den som betalar 400 kronor i månaden till facket betyder det att skatten ökar med runt 1.400 kronor för helåret.

Läs också: artikeln "Ekonomisk ruin hotar arbetslösa"

Läs också: analysen "Viljan att ställa om riskerar urholkas"