Det pågår en diskussion om kollektivavtalen bland riksdagens ledamöter. Man kan konstatera att moderaterna mörkar och de övriga allianspartierna går från klarhet till klarhet när det gäller den svenska modellen.

Göran Hägglund (kd) talar om att facket ”använder släggor för att slå i nubb”. Maud Olofsson (c) talar om ”oproportionerligt” när facket använder sig av blockad för att få till kollektivavtal. Moderaterna i riksdagen hukar, medan de på det lokala planet talar klarspråk. Folkpartiet vill ha ett ben i båda lägren.

Jag undrar vad småföretagare som tecknar avtal tycker om oseriösa företag, både svenska och utländska konkurrenter, som gör att de inte har en chans att få jobben för att de vill göra rätt för sig. Och vad tycker Svenskt Näringsliv?

Den svenska modellen bygger på kollektivavtal och en stabil arbetsmarknad. Kollektivavtalen står för en grund som alltid kan förhandlas bättre men inte sämre. När ett avtal är påskrivet har arbetsgivaren och arbetstagaren tryggheten att det är fredsplikt tills avtalet går ut.

I år ska nya avtal förhandlas för de flesta. Då går det inte att ha något kollektivavtal light, utan det kanske måste till konflikt för att lägsta löner, och framför allt i kvinnodominerande yrken att lönen höjs med eller utan konflikt. Oavsett vad alliansföreträdare tycker.

Ola Brossberg
LO-medlem och socialdemokrat