Kvinnorna har ökat sin genomsnittsinkomst med 3.100 kronor under 2005 och har nu 175.700 kronor. Männens medelinkomst ökade mer, med 4.700 kronor till 236.900 kronor i snitt.

Inkomstskillnaderna mellan olika delar av Sverige är också stora. Samtliga tio kommuner med högst inkomst ligger i Stockholms län. Malmö är däremot med på listan över Sveriges tio kommuner med lägst inkomst.

Invånarna i Danderyd hade Sveriges högsta inkomster 2005, i genomsnitt 272.700 kronor. Männens medelinkomst var 361.600 kronor i genomsnitt och kvinnornas var 224.200 kronor. På andra plats kommer Täby kommun. Lidingö kommer på tredje plats.

De tio kommunerna på bottenlistan är utspridda över hela Sverige från norr till söder. Bjurholm i Västerbotten kommer sist med en genomsnittsinkomst på 174.500 kronor, 198.000 kronor för män och 146.600 för kvinnor.

Pajala i Norrbotten kommer näst sist. Högsby i Småland kommer på tredje plats från slutet.

I den sammanräknade inkomsten ingår förutom lön även pension, ersättning från a-kassan och försäkringskassan och inkomst från näringsverksamhet.

Genomsnittet är medianvärdet. Det betyder att halva befolkningen tjänar mer och halva befolkningen tjänar mindre än genomsnittet.

Medelinkomsten i hela landet var 222.700 kronor per år under 2005.