Nästa vecka börjar Byggnads och Byggindustrierna diskussionen om hur domen om granskningsarvoden ska tolkas. Redan i dag, torsdag, beslutade arbetsgivarna att deras företag inte längre ska dra arvodena från medarbetare som inte är med i facket.

Företagen upphör att dra arvodet för dem som går under tre olika avtal i byggbranschen: byggnadsavtalet, R-avtalet och S-avtalet. För dem som jobbar enligt anläggningsavtalet samt väg- och banavtalet kommer byggföretagen även i fortsättningen att betala granskningsarvode till Byggnads respektive Seko, där dras inte arvodena direkt från de anställdas löner.

I tisdags förra veckan kom Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg med sin dom om granskningsarvodena.
Fem oorganiserade byggnadsarbetare hade stämt svenska staten för att de tvingas betala en del av sin lön till facket som granskar deras löner. De anser att pengarna också går till facklig verksamhet som de inte vill vara med i.

Byggnads står bakom staten i tvisten och Sveriges Byggindustrier driver de fem byggnadsarbetarnas sak.

Fack och arbetsgivare tolkar domen var för sig

Europadomstolen dömde svenska staten eftersom den kom fram till att arvodet inte står i proportion till nyttan. Detta eftersom arbetarna inte kan kontrollera hur deras pengar används. Och därmed bryter svenska staten mot artikel 1 i Europakonventionen, den om äganderätt.

Däremot uttalade inte domstolen om huruvida granskningsarvodena i sig bryter mot någon konvention.

Fack och arbetsgivare har därför börjat tolka den var för sig. På tisdag möts de för att byta krav i avtalsrörelsen, och då skulle granskningsarvodena också ha stått på dagordningen.

”Arbetsgivarna bryter mot kollektivavtalet”
Hans Tilly, ordförande för Byggnads, anser att arbetsgivarna bryter mot kollektivavtalet när de nu uppmanar sina medlemsföretag att sluta dra granskningsarvodena.

– Vi beklagar att de tackar nej till att sätta sig med oss och gemensamt och skyndsamt se över systemet, allt enligt arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins förslag. Han har ju sagt att det här får parterna lösa, säger Tilly till TT.

Hans bedömning är att byggarbetsgivarnas ställningstagande inte kommer att underlätta avtalsrörelsen.

FAKTA: Fackets lönekoll
Byggnads drar 1,5 procent av lönen från varje anställd byggnadsarbetare i granskningsarvode. Pengarna ska finansiera fackets kontroll av att arbetsgivarna betalar ut rätt lön. Byggnads drar totalt in cirka 350 miljoner kronor per år från de anställda i granskningsarvoden. Runt 15 procent av byggjobbarna är inte med i facket.