…Wanja Lundby-Wedin, svensk LO-ordförande som i maj blir ordförande för Europafacket.

Vad ska du göra?
– Leda styrelsemöten och åka på konferenser och toppmöten. Men generalsekreteraren John Monks sköter det löpande, och jag har kvar mitt uppdrag som LO-ordförande här hemma.

Hur många miljoner arbetare ska du leda?
– Jag tror det är 120 miljoner… Men titta på hemsidan. (Och där framgår att löntagarna är 60 miljoner.)

Vilka är de stora Europafrågorna?
– Det alla viktigaste är nog att få alla att inse att det europeiska engagemanget hör ihop med det nationella. Sambandet är tydligt och de stora frågorna är rätten till ett arbete, justa villkor och lika behandling på arbetsmarknaden.

Vad betyder ditt nya uppdrag för svensk fackföreningsrörelse?
– Mycket! Det betyder att det finns en stark tilltro i Europa för vår svenska modell.

Till sist, hur känns det?
– Bra, jag har ju redan ett gott samarbete med John Monks och mina kollegor i Europa. Men visst känns det bra att bli nominerad av facken i 19 länder.