I tisdags enades parterna i den danska industrin om att fortsatta förhandlingar inte är möjliga.

Nu blir det Riksmedlaren som tar över ansvaret för att få fram en uppgörelse för de anställda inom dansk industri. Det nu gällande avtalet löper ut den 1 mars.

Eventuella stridsåtgärder kan skjutas upp vid två tillfällen – 14 dagar åt gången – av riksmedlaren. Därefter är det fritt fram för eventuella konflikter.

Den akuta orsaken till sammanbrottet i de danska förhandlingarna är, enligt facket CO-industri att arbetsgivaren vägar tillmötesgå kravet på utbildningssatsningar. Facket har krävt att en utbildningsfond inrättas för enbart medlemmar i facket. Det säger arbetsgivarna blankt nej till.

Några konkreta förhandlingar om löneökningar har inte förts före sammanbrottet, men facket har understrukit betydelsen av att den mycket starka konjunkturen också kommer löntagarna till del.

– Det bör vara naturligt att arbetsgivarna delar med sig av vinsten till de duktiga och flexibla anställda arbetar i industrin, säger CO-industris ordförande Thorkild E Jensen.