Som väntat beslutade Hotell- och restaurangfackets extrakongress i dag, måndag, att ändra i förbundets stadgar. Medlemmarna kan lämna a-kassan – men stanna i facket.

Bakgrunden är att många medlemmar har hört av sig för att de vill gå ur a-kassan sedan avgiften höjts. Enligt de tidigare stadgarna innebar ett utträde ur a-kassan också ett utträde ur facket, något som förbundet inte ansåg vara rimligt.

Kongressen hölls på flera håll i landet och debatten fördes genom stora skärmar och ett videosystem som länkar samman förbundskontoret, de fem regionalkontoren och a-kassan i Gävle. På varje plats fanns förutom ombuden också rösträknare och avprickare.