Byggnads avtalsråd har i dag, måndag, bestämt sig för vilka krav facket ska driva i de stundande avtalsförhandlingarna.

Förbundet vill ha en höjning av grundlönen inom bygg- och anläggningsområdet, från dagens 112 kronor till 124 kronor i timmen.

Vidare vill Byggnads att lönen för lediga helger ska höjas och att bilersättningen ska bli 37 kronor per mil. Dessutom kräver Byggnads åtta timmars årlig förkortning av arbetstiden.

– Våra övriga krav ligger i linje med LO-samordningen, säger Hans Tilly, Byggnads ordförande.

Det betyder 3,9 procent i löneökning för alla.

Avgiftsproblem
Den heta frågan om granskningsavgifterna fortsätter vara att problem för förbundet.

Nyligen dömde Europadomstolen till fackförbundets nackdel. I domen kritiserades Byggnads för att inte tydligt redovisa hur de pengar som facket får in i gransknings- och mätningsavgifter används.

Byggnads vill nu lösa frågan i en grupp där arbetsgivarna ingår. Förhoppningen är att de ska nå en överenskommelse i mars.

Pensionsproblem
En viktig fråga som påverkar avtalsförhandlingarna är pensionerna.

Svensk Näringsliv och LO förhandlar nu om att göra LO-kollektivets pensioner likvärdiga med tjänstemännens. För att gå med på det kräver dock Svenskt Näringsliv att facket tecknar treåriga avtal.

Det har LO-förbunden motsatt sig.

– Om det inte blir någon uppgörelse mellan Svenskt Näringsliv och LO så får varje förbund ta upp pensionsfrågan med sina motparter, säger Gunnar Ericsson, Byggnads avtalssekreterare.

För arbetsgivarna är den situationen inte önskvärd. Om facket, vid en konfliktsituation, kan spela ut kortet om medlemmarnas pension så kan det ge en stark uppslutning vid en eventuell konflikt.

Ingen hopslagning
Inför årets avtalsrörelse var det tänkt att byggnadsavtalet skulle slås ihop med anläggningsavtalet till ett enda avtal, men diskussionerna med arbetsgivaren har dragit ut på tiden.

– Det har varit ett steg framåt och två steg bakåt. Arbetsgruppen fortsätter att diskutera till kommande årsskifte, säger Gunnar Ericsson.

Parterna planerar att växla krav nästa tisdag den 27 februari och förhandlingar inleds i början av mars.