Att rika ska betala extra i skatt ses som viktigt ur rättvisesynpunkt. Men frågan är om förmögenhetsskatten i dag verkligen är en skatt på förmögenhet.

Under 2007 halverar regeringen delar av förmögenhetsskatten och har tidigare lovat att avskaffa den helt.

Förmögenhetsskatten utgör bara två promille av hela skatteuttaget. Ändå drar den in omkring fem miljarder kronor till statskassan varje år, en inkomstkälla som är för stor för att genast göra sig av med, enligt regeringen.

Därför nöjer den sig med att halvera skatten, dessutom bara på den del som rör kapital. Fastigheter ska alltså beskattas fullt ut.

Det här är fel tänkt och ökar bara orättvisorna med skatten, anser Pia Nilsson, vd för fondbolagens förening. I en studie över Sveriges kapitalbeskattning skriver hon att skatten snarast ska avskaffas.

– Den infördes av fördelningspolitiska skäl men har nu spelat ut sin roll.

– Men den ska inte tas bort för de rikas skull utan tvärtom för hela svenska folkets skull. De rikaste miljardärerna är till och med befriade från förmögenhetsskatt, säger hon.

En fastighetsskatt
LO:s chefekonom Dan Andersson håller till viss del med Pia Nilsson.

– Skatten fungerar nu mest som en fastighetsskatt, säger han.

– Urtypen som betalar förmögenhetsskatt i dag är en man i 60-årsåldern som äger en större villa. Kanske en advokat eller någon i ett annat välbetalt yrke, säger han.

– Den har i vilket fall inget att göra med företagens förmögenheter. Allt arbetande kapital är undantaget från förmögenhetsbeskattning.

Enlig Pia Nilsson kan en borttagen förmögenhetsskatt ganska snabbt räknas hem som en vinst för statskassan.

Många rika svenskar har nämligen en stor förmögenhet gömd i utlandet, en förmögenhet som hon tror att de flesta tar hem om förmögenhetsskatten avskaffas. Därmed kan staten i stället dra in skatt på det kapital som byggs upp varje år.

Spara i Sverige
– Många skulle nog se det som fördelaktigare att spara i Sverige än i andra länder. Vi har tagit bort arv- och gåvoskatten och tar vi bort förmögenhetsskatten så kan vi få omvärldens blickar mot Sverige som land att spara i, säger Pia Nilsson.

– Det är inte omöjligt, säger Dan Andersson men påpekar att det inte är en rak sanning.

– Vi har högre skatt på tobak och sprit än många andra länder men ändå en betydligt mindre smuggling, så det finns inget mekaniskt samband.

Skulle det inte vara bättre att få folk att lyda lagen och betala förmögenhetsskatt för de pengar de har gömt utomlands, i stället för att resonera att ”folk ändå bryter mot lagen”?

– Jag är ganska säker på att det inte går, säger Pia Nilsson.

– Vi lever i en global värld och vi vill ha konkurrens på lika villkor. Alla länder inom de gamla EU-länderna utom två har tagit bort förmögenhetsskatten. Då bör inte vi heller ha den kvar.

Dan Andersson tycker däremot inte att det är dags att ta bort förmögenhetsskatten.

– Inte utan att det finns med som en del i ett större paket med andra skatteförändringar, säger han.

– Men Anders Borg stänger med sin politik alla vägar för ett sådant skattepaket.

FAKTA: Gräns på 1,5 miljoner

Förmögenhetsskatt betalas på nettoförmögenhet som överstiger 1,5 miljoner kronor för ensamstående och 3 miljoner kronor för gifta eller sammanboende med gemensamma barn.

Skatten är 1,5 procent av det belopp som överstiger fribeloppen.

Som förmögenhet räknas värdet av dina tillgångar minus de skulder du har.

Ett stort hus eller en högt värderad bostadsrätt där bolånen är betalda skapar alltså lätt en förmögenhet som ska beskattas.