Efter nyår har allt fler LO-förbund blivit mer intresserade en gemensam försäkringslösning för sina medlemmar. Drygt 100.000 Sekomedlemmar ska rösta om de vill gå in i LO:s försäkringspaket.

I början av april får alla yrkesaktiva i Seko en röstsedel i brevlådan. De ska rösta om de vill betala cirka 65 kronor mer i månaden i fackavgift och för det få ett försäkringspaket, det så kallade LO-paketet. I det fackliga medlemskapet ingår då hem-, olycksfalls- och livförsäkring.

– Avgiften höjs men samtidigt kan medlemmar få en billigare försäkring och spara pengar, säger Göran Olsson, Sekos förbundskassör.

Om medlemmarna röstar för försäkringen, som tecknas via Folksam, kan den börja gälla tidigast från årsskiftet 2008.

Oberoende av byten
LO-förbunden har blivit allt mer intresserade av en gemensam försäkringslösning. Idén har funnits länge om att samma försäkringspaket i alla förbund ger medlemmarna chansen att behålla samma skydd även om de byter jobb och fackförbund inom LO-sfären.

Det var dock först 2004 som LO-kongressen beslutade att utveckla tanken på ett LO-paket där försäkringsvillkoren var desamma som de som Målareförbundet redan erbjöd sina medlemmar. Till en början var intresset från förbunden ljummet. Endast Livs antog försäkringspaketet.

Sedan dröjde det. I juli förra året antog nästa förbund, Elektrikerna, försäkringspaketet. Och från och med nyår hoppade även Pappers och Fastighets på tåget.

Ska informera
De förbund som nu ligger närmast avtal är Seko och Skogs- och träfacket. Det sistnämnda håller just nu på med en informationskampanj om försäkringen.

– Tanken är att vi ska ta ställning till den på förbundsfullmäktige i november, säger Bertil Boman, försäkringsansvarig på Skogs- och trä.

LO:s största fackförbund, Kommunal, har också börjat utreda frågan igen.

– Vi tittar närmare på det nu och det är inte omöjligt att vi blir färdiga med vår utvärdering redan i vår, säger förbundets Anders Bergstrand. Men just nu har frågan om en gemensam inkomstförsäkring inom LO högre prioritet.

FAKTA: LO-paketet
LO-paketet är ett gemensamt försäkringspaket som LO erbjuder förbunden via Folksam. I dag har fem LO-förbund paketet, men nu undersöker ytterligare tre förbund att gå med. Försäkringen gäller alla yrkesaktiva och där ingår hemförsäkring, trygghetsförsäkring fritid, barngrupplivförsäkring och TGL efterskydd.