Antalet sysselsatta ökade med 158.000 mellan januari förra året och samma månad i år. Det är den största ökningen som Statistiska centralbyrån mätt upp sedan 1974.

4.349.000 personer var sysselsatta. Det är den högsta siffran sedan januari 1991.

Men om man i stället räknar andelen sysselsatta av befolkningen i åldrarna 16 till 64 år så blir siffrorna inte lika imponerande. 81 procent hade jobb i januari 1991 mot 74 procent i år.

Befolkningen har ökat med nästan en halv miljon människor samtidigt som antalet sysselsatta har minskat med 40.000 under den perioden.

Färre arbetslösa
Antalet arbetslösa minskade med 38.000 på ett år till 245.000 i januari 2007. Arbetslösheten bland män minskar snabbast. 130.000 män var arbetslösa i januari – minus 24.000 på ett år.

Andelen arbetslösa minskade från 6,3 procent till 5,3 procent på ett år.

Den nya regeringen har beslutat att arbetslösheten ska redovisas enligt EU:s regler. Det innebär att heltidsstuderande som söker jobb numera räknas som arbetslösa.

Med det räknesättet blir arbetslösheten 6,9 procent i januari i år jämfört med 8,2 procent i januari 2006.

Förändringen visar om inte annat att det inte finns någon absolut sanning. Antalet arbetslösa beror på hur man räknar. Hälften av ökningen beror på att ungdomar i åldrarna 16 till 19, de flesta skolungdomar, räknas som arbetslösa även om de så bara söker ett extraknäck.

Tillfälliga jobb
Antalet anställda ökade med 155.000 till 3,9 miljoner i januari 2007. Hälften av ökningen är fasta jobb och hälften är tillfälliga. Bland männen ökade både antalet fast och tillfälligt anställda. Bland kvinnorna ökade däremot bara antalet tillfälligt anställda.

637.000 människor hade tillfälliga jobb i januari. Det innebär att var sjätte anställd har ett tillfälligt jobb.

Fler fastnade i deltidsfällan. Antalet undersysselsatta ökade med 25.000 till 295.000 under ett år. Av dem är nästan två tredjedelar kvinnor.

Dessutom jobbar kvinnorna i deltidsgruppen mindre än männen – 24 timmar i veckan jämfört med 29 timmar för männen. Både män och kvinnor i den här gruppen vill gå upp till heltid.