Snart är det avtalsrörelse och det bästa vore om vår ordförande och vår vice ordförande fokuserade på denna uppgift i stället för att göra oövertänkta uttalanden som gynnar den borgerliga regeringens ambitioner i olika frågor.

I Sydsvenska Dagbladet 23 januari säger Ylva Thörn följande: ”Privata sjukhus kan bidra till att stärka svensk sjukvård… Den begränsningsregel som nu avskaffas är både principiellt felaktig och verkningslös.”

Begränsningsregeln infördes av den förra socialdemokratiska regeringen för att i någon mån motverka den pågående privatiseringen av offentlig sjukvård. Den innebar bland annat ett stopp för att flera akutsjukhus övergår i privat ägo. Med sitt yttrande sällar sig Ylva Thörn till högerflygeln inom socialdemokratin, med blivande partiordföranden Mona Sahlin i spetsen som vill öppna upp för ”nya lösningar av välfärdsfrågorna”. I Stockholms läns landsting driver moderata statsministerhustrun Filippa Rheinfelt privatiseringarna som sin egen hjärtefråga. Frågan är var, när, hur och av vem som Ylva Thörn har fått mandat att plädera för snarlika ståndpunkter. Kommunals medlemmar har inte gett henne något sådant uppdrag!

I egna tidningen
I Kommunalarbetaren 17 januari säger Håkan Pettersson: ”Utan att uttala mig om Per Johanssons fall så är det för lätt att köpa ut. Jag har inga förslag på hur detta ska ändras. Det måste finnas en möjlighet för arbetsgivare att göra sig av med anställda även när saklig grund saknas. Det är skillnad för en stor kommun som kan omplacera och ett litet företag med få anställda. ”

Vår viceordförande kan alltså inte uttala sig i den riksbekante avskedade Seko-klubbordförandens fall. Det kan däremot massor av fackföreningsfolk i Kommunal och andra förbund göra. Kommunal Stockholms läns 82.000 medlemmar har till exempel genom sitt representantskap uttalat sitt helhjärtade stöd till Per Johansson och krävt att han ska få sitt arbete tillbaka. Det är en ynkedom att vår förbundsledning inte kan ta ställning mot det orättfärdiga i detta avskedande av en facklig förtroendeman!

Däremot kan vice ordförande Pettersson uttala sig vitt och brett om att arbetsgivare (i varje fall ”små”) ska ha rätt att göra sig av med anställda även när saklig grund saknas!  Därmed bereder han väg för de ändringar av las som den borgerliga regeringen avser att genomföra. Kommunals medlemmar har inte gett honom något sådant uppdrag!

Dags för rättelse
Dessa förhoppningsvis oövertänkta uttalanden från våra fackliga ledare är särskilt allvarliga med bakgrund av de aktuella blockader mot privata vård-, förskole- och hemtjänstföretag (exempelvis Curanda) som Kommunal tvingats vidta, när dessa inte vill teckna kollektivavtal.

Att yttra sig positivt om privatiseringar och för minskad anställningstrygghet i denna situation är synnerligen anmärkningsvärt. Det krävs skärpning från Ylva och Håkan och att de så fort som möjligt korrigerar sina uttalanden!

Göran Gustavsson
Mentalskötare, sektion 30 Stockholm