Riksbanken höjde i dag, torsdag, reporäntan med 0,25 procent till 3,25 procent. Det som fick många att reagera var dock att Riksbanken nu tror på en betydligt långsammare ränteuppgång än vad banken tidigare flaggat för.

Det är första gången som Riksbanken i ett räntebeslut också meddelar vad den själv tror om den framtida räntan. Tidigare har banken bara redovisat marknadens bedömningar.

Riksbanken tror nu att reporäntan under fjärde kvartalet i år ligger på 3,5 procent.

Förvånande lågt
Om ett år ligger reporäntan på 3,6 procent. Ytterligare ett år senare ligger den på 3,7 procent, enligt den egna prognosen.

Tidigare har de flesta banker räknat med att reporäntan om ett år ligger på runt 4,0 procent. Från att länge fått kritik för att driva en för åtstramande penningpolitik med hög ränta förvånar nu alltså Riksbanken med att förutspå en överraskande låg ränta.

Samtidigt skriver banken ned prognosen för hur den underliggande inflationen kommer att utvecklas, och trots den långsamma ränteutvecklingen kommer det enligt Riksbanken troligen att ta tre år innan inflationsmålet på 2,0 procent är uppnått.

Fallande räntor
Prognosen gjorde att marknadsräntorna föll kraftigt under torsdagen.

Det här kan också betyda att boräntorna inte stiger lika mycket som tidigare förutspåtts. De rörliga boräntorna varierar visserligen kraftigt men hamnar ofta ungefärligt på omkring en procentenhet över reporäntan.

Färre arbetslösa
Riksbanken bedömer också att den öppna arbetslösheten kommer att falla från 5,1 procent i år till 4,8 procent år 2008. Sysselsättningen stiger samtidigt med 2,1 procent i år och 0,9 procent nästa år.

Produktivitetsökningen kommer dock inte att gå lika snabbt de närmaste åren, enligt banken, vilket gör att tillväxten i bruttonationalprodukten (BNP) stiger med 3,5 procent i år och 2,9 procent nästa år och med 2,5 procent under 2009.