Massflykt från a-kassan och risk för att försäkringen urholkas. Nu syns de första resultaten av förändringarna av a-kassan, varnade oppositionen för i dag, torsdag, under en riksdagsdebatt.

– Över 40.000 har lämnat a-kassorna sedan årsskiftet, sa Josefin Brink, vänsterpartiet.

Flykten från a-kassan var temat för dagens riksdagsdebatt. Det var vänsterpartiet som begärt debatten. Siffran 40.000 hade partiet fått fram efter att ha ringt till a-kassorna.

Josefin Brink sa att avhoppen var ett resultat av regeringens iver att så snabbt, och utan längre utredningar, driva igenom förändringen av a-kassorna.

Josefin Brink varnade för att den solidariska tanken i a-kassan håller på att försvinna. Då avgifterna höjs minskar viljan att betala. Och många av dem som lämnar a-kassan i dag är Sacomedlemmar och välavlönade tjänstemän. I slutändan kan det innebära att premien för dem som stannar kvar i försäkringen höjs.

Trasig solidaritet
Sven-Erik Österberg (s) befarade att regeringen lyckats få banktjänstemän med trygga anställningar, som tidigare betalt a-kassan för att yngre ska få en trygghet, nu ska sluta betala då avgifterna höjs.

– Den solidariteten som fanns tidigare har ni skjutit sönder för att sänka skatten, sa han.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) upprepade som så många gånger förr regeringens skäl till att förändra a-kassan.

Ska löna sig
– I dag står var femte svensk utanför arbetsmarknaden. Regeringens mål är full sysselsättning och politiken är inställd på arbetslinjen. Det ska löna sig mer att arbeta.

– Jag är medveten om att det är ett tufft besked för många men förändringarna är nödvändiga för att få fler i arbete, sa han.

Sven Otto Littorin ansåg också att det var för tidigt att dra några slutsatser om hur många som lämnat a-kassan.

Först i april
En första fingervisning av antalet kommer först nästa vecka då Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen kommer med ny statistik. Och någon tydlig bild av vilka effekterna blir kan inte skönjas förrän i april.

Sven Otto Littorin sa att skattesänkningarna som, enligt honom, ger en LO-familj cirka 1.200 kronor mer i månaden kan göra att många väljer att stanna kvar i försäkringen trots att avgiften höjs.

Han varnade dock för att allt för högljudda protester skulle kunna skrämma bort medlemmar från a-kassorna.

Politisk markering
Den linjen var även flera av hans bröder och systrar inom alliansen inne på.

Centerpartisten Annika Qarlsson trodde att arbetarrörelsens kraftiga protester gjort att frågan politiserats och att flera därför lämnat a-kassan som en politisk markering.

Folkpartisten Hans Backman ansåg också att fackets kritik kan bidra till att fler lämnar försäkringen.

– Jag har en känsla av att fackets framgångar med att förmedla sitt budskap om att förändringarna i a-kassan blir så dramatiska nu slår tillbaka på dem själva, sa han.

Josefin Brink reagerade på beskyllningarna som hon betecknade som ”vansinniga”.

– Det är ju majoriteten som fattat beslutet, sa hon.