Förra året gjorde jag något jag aldrig gjort förut. Jag promenerade och joggade i gympaskor i december.
Utan att ens bli blöt om fötterna.

Det märks att något håller på att hända med klimatet, och det bekräftas av FN:s senaste klimatrapport. Den visar att temperaturökningen, torkan och översvämningarna är människans fel.

Nu utfärdas den skarpaste klimatvarningen hittills. Därför borde också alla – privatpersoner, företag och politiker – ställa sig frågan: Hur får vi en hållbar miljö?

Politikerna måste jobba för att ta fram alternativa drivmedel och andra energikällor. Regeringar måste sätta gränser för hur mycket fabriker får släppa ut och flera länder måste dra åt samma håll. Företag har ett ansvar att köpa ekologiska och rättvisemärkta produkter, för att ha en miljöplan och följa den. Turistnäringen måste bygga anläggnigar efter hur naturen ser ur – istället för att exploatera stränder och slösa vatten genom att tvätta handdukar varje dag.

Och hur får vi som privatpersoner ett miljövänligare hem? Jo, genom att inte låta vattnet rinna mer än nödvändigt, stänga av datorn, inte ha lampor på i onödan, inte ha stereon eller teven i stand-by läge, sortera sopor, inte använda för mycket plast, inte använda plast- eller pappersmuggar när vi dricker kaffe på jobbet och tänka på vad vi handlar för produkter. Har våra grönsaker transporterats långt? Har besprutningsmedel använts?

Tyvärr är ekologiska och rättvisemärkta produkter ofta mycket dyrare. För barnfamiljer inom LO-kollektivet är några kronor per produkt mycket pengar i det stora hela.

Även om många familjer skulle vilja handla ekologiskt och rättvisemärkt är det inte säkert att de har råd. De tvingas därigenom att vara osolidariska mot arbetare i andra länder och att inte vara miljövänliga. Därför är det viktigt att LO-kollektivet får högre löner och trygga arbetsvillkor. Alla ska ha råd att vara miljövänliga.

Många LO-familjer drabbas också hårt av att bensinskatten höjs. Hur ska en skiftarbetande mekaniker kunna ta bussen till jobbet klockan fem på morgonen – då det inte går det någon buss?

För att få en hållbar utveckling är det viktigt att det finns ett långsiktigt tänkande, som går hand i hand med en rättvis fördelningspolitik.

Här har vi socialdemokrater en riktig utmaning att bita i. Vi måste visa hur allt hänger ihop: vi ska slåss för att alla ska ha rätt att vara miljövänliga. Det är extra viktigt eftersom mljöproblemen blir fler och fler.

Det inser alla som inte behövde sätta på sig vinterkängorna i december.

Sofie Wiklund
Ledarskribent på Dala-Demokraten och kafébiträde
Skriv till debattredaktören