Nu har äntligen det första av företag och frivilligorganisationer i Sverige (cirka 900 till antalet) som jobbar med hemlösa granskats av media. Media bekräftar bara det vi före detta och alltjämt hemlösa sett länge, och som också var en av orsakerna till att vi startade föreningen Stockholms hemlösa.

Det att hemlösa människor används av privata aktörer, frivilligorganisationer och kyrkliga samfund att tjäna pengar åt sig själva. Radio Stockholm berättar att Paneringshemmen AB får över tio miljoner årligen av staden och under förra året delades över två miljoner kronor av dessa ut till aktieägarna.

Fackförbundet Kommunal kommer nu att kräva att Stockholms stad granskar avtalen med de privata företag som anlitats till att hjälpa hemlösa på entreprenad.

Vi får hoppas att mediaintresset håller i sig att fortsätta granska alla dessa företag och frivilligorganisationers lukrativa affärsidé som bara i bostadsbristens Stockholm omsätter miljardbelopp på hemlösa människors bekostnad.

Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa