Två av tre i LO-opinion är för en gemensam LO-försäkring vid arbetslöshet.

Den ska ge 80 procent av lönen till dem som tjänar mer än a-kassans tak, 18.700 kronor. Kvinnor är något mer positiva än män, trots att kvinnorna i LO-opinion säkert tjänar mindre än männen i genomsnitt.

– Självklart ska facket hjälpa sina medlemmar. Det blir nästan som förr, att man måste vara med i facket för att få en riktig försäkring mot arbetslöshet. Vi kan ta tillbaka vår försäkring igen, resonerar Sara Carlson, Falun, studerande med extrajobb som personlig assistent och tidigare fackligt aktiv i Livs.

Nej-sägarna argumenterar på två olika sätt:
• Lågavlönade ska inte betala en försäkring för dem som tjänar mer.

• A-kassan är en politisk fråga. Fackliga extraförsäkringar öppnar för fler försämringar.

– En facklig försäkring leder till att högern sänker ersättningarna ännu mer. Vänstern kommer inte att återställa nivåerna om det blir regeringsskifte. De gemensamma försäkringarna urholkas. Det gynnar inte låginkomsttagare och arbetslösa, anser Joakim Blomqvist, Örebro, byggnadsmålare och aktiv i Målareförbundet.

LO:s styrelse kunde inte enas om försäkringen i januari. Frågan utreds vidare.