Kollektivavtalen är under ständig attack, och Svenska fackföreningar tvingas lägga ner enorma resurser på att teckna kollektivavtal. Trots detta är det gott om företag som inte har avtal.

Om detta fortsätter med att företagare vägrar att avtal, kan man då inte överväga att lagstifta om minimilöner och en grundläggande försäkringsnivå? Detta skulle kunna vara ett sätt att få upp lönerna rejält i servicesektorn och i den offentliga sektorn.

Med hela den svenska fackföreningsrörelsen bakom sig borde man kunna få till en bra nivå på en minimilön (och övriga villkor) som skulle gälla alla som arbetar i Sverige.

Peter Collvin