Lägg ned Socialstyrelsen och låt den bli en enhet under förslagsvis Naturvårdsverket! Detta måste vara den omedelbara och logiska konsekvensen av regeringens och riksdagens beslut att lägga ned Djurskyddsmyndigheten.

Varför skall vi människor ha en egen myndighet som ser till vår hälsa och vårt välbefinnande när inte våra djur får ha det?

Ingen intresseorganisation i världen, inget specialförbund av vilket slag det än må vara, har med att göra hur vi i vår familj sköter och hanterar våra djur. Det har staten, Djurskyddsmyndigheten och djurskyddsinspektörerna.

Vi är många som har fått massor av hjälp och servicevänligt bemötande av Djurskyddsmyndigheten och djurskyddsinspektörerna när det gällt frågor om till exempel byggnation av stallplatser.

Jag råkar veta, att det bland ”lobbyisternas skara mot Djurskyddsmyndighetens vara eller icke vara” finns starka egenintressen som till varje pris vill ha bort djurskyddet. Denna väl fungerande myndighet skall man således ta bort med ett beslutsunderlag baserat på en utredning inte ens värd namnet.

Jan Ewers
Djurägare, förälder och 61 år ung