Vill bara svara Pierre Gilly om artikeln att dödsstraff (LO-Tidningen nr 3) med snara är så skonsamt. Kolla upp bättre om hängning.

Det kan ta flera minuter att dö, och då av kvävning. Allt måste vara perfekt; snaran på rätt sätt anpassad efter vikten och hur kraftiga halsmuskler personen ifråga har.

Och du glömde nämna arkebusering. Att Saddam ville bli skjuten berodde nog på att han vet att arkebusering ger ögonblicklig död. Gissar att han visste vad som går snabbast. Jag skulle också välja att bli arkebuserad av alla dödsstraffs-alternativen.

Nackdelen är (gissar jag) allt spill av blod och att läkare och andra kan inte kolla upp kroppen på samma sätt efteråt.

Anders Bergmark
Jägare