Den senaste rapporten från den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD öser lovord över Sveriges väg mot god ekonomisk utveckling.

När studien i dag, onsdag, presenterades vid ett seminarium på regeringskansliet poängterade dock Andrew Dean, OECD:s chef för avdelningen för ländergranskningar, att anställningstryggheten behöver minskas ytterligare. Därmed kan utbudet av arbetskraft öka, anser han.

Liksom i tidigare rapporter vill OECD att Sverige ska sänka ersättningsnivåerna i trygghetssystemen.

– Höga ersättningsnivåer fungerar som fällor som skapar inaktivitet, säger Andrew Dean.

Marknadshyror
Vidare vill OECD se en avreglerad fastighetsmarknad med fria marknadshyror. Man kritiserar också regeringens sänkning av fastighetsskatten.

– Vi ser tendenser till överhettning av fastighetsmarknaden och att i det läget sänka fastighetsskatten ökar risken för överhettning, säger Andrew Dean.

Irene Wennemo, chef för LO:s näringspolitiska enhet, tycker att analysen är för enkel. Det räcker inte med att utbudet av arbetskraft ökar för att sysselsättningen ska växa. Det behövs också rätt kvalifikationer, tycker hon.

– Nu ökar efterfrågan på arbetskraft men utbudet är inte matchat.

Yrkesutbildning
– Vi kommer troligen att kunna möta efterfrågan på akademiker och personal i yrken med lägre utbildning, men inte när det gäller yrkesutbildade, säger Irene Wennemo.

Därför behövs satsningar på yrkesutbildning. Det räcker inte med att bara sänka bidrag och skatter.

– Vi står inför en risk att inte ha arbetskraft till de jobb som blir lediga.

Hon kritiserar också OECD:s syn på avregleringar.

– De gör det enkelt för sig. Avregleringar är speciellt vanskligt i sektorer där maktskillnaden är stor mellan köpare och säljare, något som gäller för både arbetsmarknaden och fastighetsmarknaden.

Löjligt förslag
Förslaget att införa marknadshyror betecknar Irene Wennemo som rent löjligt.

– Det skulle leda till exakt samma effekter som de själva varnar för med en sänkt fastighetsskatt. Priserna på fastigheter skulle stiga enormt.

LO varnar också för att stora skattesänkningar kan riskera utrymmet för nödvändiga satsningar längre fram, inte minst mot bakgrund av befolkningens stigande ålder.

Borg nöjd
Finansminister Anders Borg håller dock med OECD.

– Vi behöver fler i jobb och vi behöver fler som jobbar mer, därför behövs fler skattereformer, säger han.

Anders Borg är i stort sett nöjd med OECD:s bild av Sverige. Han vill dock inte gå lika långt med att avskaffa anställningstryggheten, och han anser att regeringens förslag om sänkta arbetsgivaravgifter är en bra kompensation för de negativa effekter som enligt OECD:s Andrew Dean finns med en stark anställningstrygghet.

Läs också: OECD:s sammanfattning av rapporten