I förra veckan träffades parterna i byggbranschen. Ärendet var kollektivavtal.

Det var Byggnads som bjudit in arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier, Plåtslagarnas riksförbund samt Vvs- och maskinentreprenörerna.

Facket ville reda ut principfrågorna inför avtalsförhandlingarna och förbundets ordförande Hans Tilly hade ställt tre frågor i en debattartikel i Dagens Industri.

Tre frågor
Frågorna handlade om huruvida arbetsgivarna tycker att byggföretag ska vara med i en arbetsgivarorganisation, om Byggnads ska skriva hängavtal med företag utanför arbetsgivarorganisationen och om villkor ska vara lika för anställda i svenska och utländska företag verksamma i Sverige.

Bo Antoni på Sveriges Byggindustrier (BI) tycker att det är bra att företag organiserar sig och att andra skriver hängavtal, men han hävdar också föreningsfriheten. För honom är grundprincipen när det gäller anställda i svenska och utländska företag ickediskriminering.

Nöjda parter
Både fack och arbetsgivare är nöjda med mötet.

– Vi fick höra det vi ville höra, säger Byggnads ordförande Hans Tilly.

– Vi hade en bra samtalston tidigare och nu kanske den är ännu bättre, säger Bo Antoni på BI.

För båda är det viktigaste att de är överens om att det är kollektivavtalen som ska reglera förhållandena i byggbranschen. Dessutom är de överens om att de inte har samma uppfattning om hur avtalet ska utformas.

God grund
Båda tycker det är en god grund för avtalsförhandlingarna. Hans Tilly tillägger dock:

– Det här är ingen garanti för att avtalsförhandlingarna blir bra.

Byggnads fastställer sina krav i början av nästa vecka och en dryg vecka senare växlar fack och arbetsgivare bud med varandra.