På bemanningsföretagen finns inte särskilt många fackligt förtroendevalda och organisationsgraden är låg. Bland LO-förbunden är den allmänna uppfattningen att många arbetsgivare inte bryr sig så mycket om avtalets innehåll.

– Vi har ganska dålig koll på de anställdas villkor. Vi hör mycket om fusk med avtalet, men har svårt att belägga det, säger Håkan Löfgren på LO inför vinterns avtalsrörelse.

Kolla avtalet
Bland lokala och centrala LO-förbundsföreträdare efterfrågas en metod att kontrollera att avtalets följs. Än finns inget färdigt förslag, men i diskussionerna har förbundsföreträdarna sneglat på Transport, Byggnads och Målarna.

Det är LO som sköter förhandlingarna med bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen. Egentligen är det 15 likalydande avtal – vart och ett av LO-förbunden sluter avtal med arbetsgivarorganisationen.

Samma villkor
Grundprincipen i bemanningsavtalet är att de uthyrda ska ha samma villkor som de anställda på den arbetsplats där de är inhyrda.

Även bemanningsavtalet ska förhandlas om. Parterna kommer att träffas första gången den 8 mars. För LO-förbundens del har förhandlingarna förberetts på sju regionala träffar och ett centralt möte i dag, tisdag.

Än är fackens krav inte bestämda, men LO:s Håkan Löfgren tror att ett viktigt krav kommer att röra stopp för uthyrning till företag som har uppsagda med återanställningsrätt. Dessutom kommer LO-samordningens avtalsplattform att ha en stor betydelse i förhandlingarna.

35.000 anställda
Gunnar Järsjö är förhandlingschef hos Bemanningsföretagen. Han säger att arbetsgivarna ska bestämma sin avtalslinje under februari. Än vill han inte ge några kommentarer på de krav som facken kommer att ta upp.

Förra året arbetade runt 35.000 personer i bemanningsföretag och det är en stor uppgång jämfört med året innan. En knapp tredjedel av de uthyrda jobbar med lager och på industri. Dessa tillhör också de som ökade mest under förra året.