– Det är bra att man lyfter frågan och ökar faktakunskapen hos alla inblandade, säger Wanja Lundby-Wedin, som är en av ledamöterna, efter regeringens nya globaliseringsråds första möte i dag, måndag.
Däremot tror hon inte på en enig slutrapport.

– I vissa frågor kanske, men jag tror det blir svårt att komma överens. Jag ser det snarare som ett kunskapsutbyte i frågor som rör omvärldens relationer till Sverige och vice versa.

Det inledande mötet visade att färdriktningen är svår att förutspå.

Bättre betalda jobb
Docent Karolina Ekholm från Handelshögskolan, expert på internationell handel, presenterade siffror som visar att det visserligen har försvunnit arbetstillfällen, men betydligt färre än tidigare fruktat. Det är i första hand inte heller de lägst betalda jobben som har försvunnit utan de något bättre betalda.

Hon hävdar även att den tekniska utvecklingen och inte globaliseringen står för den största och snabbaste förändringen av svensk ekonomi.

Motsättningar finns
Hittills har Sverige framstått som ett undantag där ekonomer, politiker, fack och arbetsgivare alla bejakar globaliseringen. Men motsättningar finns.

– Globaliseringen är i någon mening bra med öppna gränser och med en extrem marknadsutveckling, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Men det har samtidigt varit till förfång för demokratin på många håll. Därför är det viktigt att Sverige också agerar inom Världsbanken, Valutafonden och liknande institutioner.

Även globaliseringens följder för Sverige är omstridda.

Dansk förebild
Utbildningsminister Lars Leijonborg (fp), som också är ordförande i globaliseringsrådet, hoppas ändå att rådet i samförstånd och enligt dansk förebild ska kunna leverera en mängd konkreta förslag om hur globaliseringen ska mötas.

– Detta ska inte bli något kafferep. Strävan är att nå konkreta resultat i samförstånd, säger han.

Men Wanja Lundby-Wedin är tveksam.

– Vår väg är inte en ny låglönemarknad. Dels ser vi en delvis ny marknad, men framför allt ser vi starka yrkesarbetare. Det är också därför jag har svårt att tro att rådet kan komma fram till någon konsensus, säger hon.

Globaliseringsrådet ska finnas till 2010, mötas omkring en gång i månaden och stödja fortsatt forskning om globalisering.

FAKTA: Fler ministrar i rådet
Regeringens globaliseringsråd har 22 medlemmar Bland dem finns, förutom Wanja Lundby-Wedin, TCO:s ordförande Sture Nordh, Sacos ordförande Anna Ekström, finansmannen Marcus Wallenberg, Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström och ekonomiprofessorn Lars Calmfors. Där sitter också ministrarna Carl Bildt, Sven Otto Littorin, Mats Odell, Maud Olofsson och Lars Leijonborg.