Journalistklubben på Byggnadsarbetaren och handelsklubben på Byggnads har anlitat en löntagarkonsult. Förbundets sparkrav ska granskas.

– Vi hoppas att Byggnads ska ändra sig. Vi kan ha förståelse för att förbundet behöver spara, men den föreslagna neddragningen på tidningen är orimlig, säger Margite Fransson, ordförande i journalistklubben på Byggnadsarbetaren.

15 miljoner
I mitten på januari presenterade Byggnads ett förslag som går ut på att spara 15 till 16 miljoner kronor på förbundskontoret.

Tidningen blir av med 40 procent av pengarna från Byggnads, och i det ingår att minska personalen med tre personer till sex samt dra ner antalet nummer från 18 till 12 per år.

Förbundskontoret ska effektiviseras och omorganiseras med bland annat en ny kommunikationsenhet. Antalet anställda ska minska med strax under 20 personer. I dag arbetar drygt 70 personer på Byggnads.

Går inte
Journalistklubbens Margite Fransson berättar att tidningens chefredaktör Kenneth Pettersson har gjort en konsekvensanalys av förslaget. Den visar att det inte går att göra några neddragningar i år till följd av ingångna avtal bland annat med tryckeriet. Annonsintäkterna går ner rejält om antalet nummer blir färre.

– För Byggnads medlemmar innebär en minskning av antalet nummer en försämring. Redan i dag är vi en billig tidning, säger Margite Fransson.

I mars
Löntagarkonsulten kommer att jobba på klubbarnas uppdrag. Förhoppningen är att konsulten ska hitta mer skonsamma besparingar.

Löntagarkonsulten ska precis börja sitt arbete och det ska vara klart i slutet av mars. För därefter kan förhandlingar om besparingar mellan Byggnads ledning och fackklubbarna börja.