De är sjukskrivna, arbetslösa eller får socialbidrag – alla går in igenom samma dörr till sin kontaktperson. I Asker finns ett av den stora norska reformens pilotkontor.

– Vi ska ju alla in i arbete. Men mitt psyke är alldeles för skört. Oavsett vad de säger så kan jag inte längre arbeta, säger Bente Hem, 52 år, som LO-Tidningen träffar i Asker med omkring 51.000 invånare, en kommun några mil utanför Oslo.

Bente Hem har kommit till Navkontoret i centrum för att få hjälp med att fylla i en ansökan om bostadsstöd. Hon klarar sig inte på sin sjukersättning utan behöver extra hjälp med hyra och el.

– Nav kan också bli för stort när många människor med så olika problem går till ett ställe, säger Bente Hem som varit kontorist och telefonförsäljare.

Kan öka tempot
Trots ”världens snällaste kontaktman” tar det lång tid innan hon får sitt bostadsstöd beviljat, anser hon. Det gick fortare på gamla socialkontoret.

– Men jag får avvakta med min kritik och se hur det går i det psykosociala team som ska hjälpa mig, säger Bente Hem som varit sjuk i fem år.

Med ett enda tryck på tangentbordet tar handläggaren fram ett personkort där information om bidrag eller någon typ av samhällsstöd finns med. I framtiden ska alla detaljer om bakgrunden till varför en person beviljats bidrag också framgå. Tre system med individdata, från försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialtjänsten, har samkörts.

Hela kontoret är genomsyrat av att fler ska i arbete. Sjukskrivningarna ska minska med 20 procent vid utgången av 2009, betonar chefen Inger Lise Fagerli. I Asker har kommunen valt en minimilösning. Bara socialhjälpen har körts in i partnerskapet med de statliga systemen.

Tufft att knyta ihop
Närmare 40 andra kommunala områden har därmed undvikits. Samordningen har varit krävande, anser Rigmor Hartvedt och Ingrid Fostvedt som båda arbetar med att följa upp sjukskrivningar samt Hege Løchen som är chef för mottagningen.

– Var och en av oss 80 som arbetar här hade kunskap om endast en tredjedel av det som vi ska täcka, säger Hege Løchen.

När så mycket kompetens slås samman är det samtidigt viktigt att ny tillförs så att samarbetet fungerar. Just samarbetet mellan oss måste fungera för att kunna sätta brukarna i fokus, anser Hege Løchen.

– Det har funnits stunder av maktlöshet, när man känt sig dum för att man inte haft tillräckliga kunskaper om varandras tjänster, säger hon.

För dem var en lokal sammanslagning i Storbritannien förebilden. De åkte till ett bostadsområde i Aberdeen i Skottland på studieresa. Och nu kommer svenskar på besök till Asker för att studera den norska modellen.

Ska fånga alla
Ett av målen med sammanslagningen är att brukarna inte ska hamna mellan stolarna, betonar Inger Lise Fagerli.

– De undersökningar vi gjort under de här sex månaderna visar att de flesta är positiva. Det är lättare att komma rätt och det går fortare, säger hon.

I mottagningen väntar den här eftermiddagen många på att få träffa sin kontaktperson. Kvinnorna är i majoritet. De flesta är sjukskrivna för värk i muskler och skelett samt för lätta psykiska problem, uppger handläggare. Män med utländska namn söker hjälp med att få arbete, trots att arbetslösheten i Norge bara uppges vara lite drygt två procent.

Prognosen är att Norge om tre år kommer att sakna 220.000 personer för att täcka behovet av arbetskraft – om inte Nav lyckas, enligt Inger Lise Fagerli.

Läs också: artikeln "Den norska sjukan"