En typisk arbetsdag i Norge är var fjärde arbetstagare borta på grund av hälsoproblem eller arbetslöshet. För tio år sedan var det bara var femte. Åter ökar sjuktalen samtidigt som företag och offentlig sektor ropar efter arbetskraft.

Mot den bakgrunden genomförde Norge förra året den största reformen i modern tid. Två statliga myndigheter slogs i ihop till Arbeids- och velferdsdirektoratet (Nav) som också täcker samarbetet med främst socialtjänsten i kommunerna. Översatt till svenska förhållanden så slogs försäkringskassan ihop med a-kassa och arbetsförmedling som i sin tur gått in i lokala samarbeten med socialtjänsten i kommunerna.

Alla som får någon form av bidrag ska gå ”in genom en dörr”. Ingen ska riskera att ramla mellan de olika systemen. Alla besparingar av sammanslagningen ska användas till att skapa arbete åt alla.

– Paradoxen är att norrmännen uppger att de blivit friskare samtidigt som allt fler sjukskrivs och över 300.000 är förtidspensionerade. Varenda människa behövs i arbetslivet och speciellt i hälso- och sjukvård där sjukskrivningarna är som högst, säger Tor Saglie, arbeids- och velferdsdirektör.

Tusentals berörs
Han är högst ansvarig för att de olika kulturerna i staten och i kommunerna ska kunna samsas för att få fler människor i arbete, reformens främsta mål. I Ibsenkvarteret i centrala Oslo, nära regeringsbyggnaden, ligger Navs huvudkontor. Cirka 17.000 anställda i stat och kommun berörs. Alla medborgare kommer någon gång i kontakt med Nav.

Tjugo pilotkontor är i gång sedan ett halvår. I år kommer ytterligare ett hundratal och vid utgången av 2009 ska det finnas ett Navkontor i alla 431 kommuner. Oron finns för att sjukfrånvaron ska öka till den nivå som 2001 resulterade i avtalet inkluderande arbetsliv (IA) mellan parterna på arbetsmarknaden och regeringen.

I höstas ville regeringen gå ifrån avtalet och öka arbetsgivaransvaret i försäkringen. Men det fick LO och arbetsgivarna att gå i taket. LO anklagade regeringen för avtalsbrott och hotade med storstrejk. Statsminister Jens Stoltenberg backade och LO:s ordförande Gerd-Liv Valla utnämndes till segrare.

– Avtalet med parterna har inte gett de effekter som alla hoppats på. Men nu tas nya tag genom en utveckling i stället, säger Tor Saglie.

I mars i år införs nya rutiner. De som varit sjukskrivna i ungefär tre månader måste gå till ett möte med läkare och arbetsgivare. Nav ska ha rapporter från mötena, enligt Tor Saglie. Om personen inte kommit tillbaka i arbete efter sex månader ska ett nytt möte ske. Då ska Nav ta initiativ till rehabiliteringar.

Sjukskrivningar som beror på smärta i muskler och i andra skelettdelar samt lättare psykiska problem ska prioriteras. Regeringen tillför cirka 680 miljoner kronor till de områden inom sjukvården där behandlingarna ska ske. En ny lag förbereds också om en tidsbegränsad ersättning som ska ersätta de tre nuvarande för sjukdom, rehabilitering och varaktig sjukersättning.

Ljust mörkertal
Norska LO är positiv till reformen, men anser att IA-avtalet gett betydligt bättre resultat än vad den nationella statistiken visar.

– Sjukskrivningarna ökar främst i offentliga sektorn inom hälso- och sjukvård. Den ökningen driver upp talet. I många andra branscher har IA gett goda resultat, säger Trine Lise Sundnes, LO-sekreterare med ansvar för arbetsmiljö och IA-avtalet. I hälso- och sjukvården är underbemanningen som störst och arbetsorganisationen därefter. Effekterna blir att människor slits ut, anser hon.

– Det bästa med sammanslagningen är att våra medlemmar inte bollas mellan olika instanser utan går till ett ställe oavsett orsaken till att de inte kan arbeta, säger Trine Lise Sundnes.

Ett av de största problemen har varit att få ihop de olika statliga systemen med de kommunala. I Norge finns 431 kommuner, med olika datalösningar. Tor Saglie vill ännu inte säga något om effekterna av reformen. Men regeringen satsar 50 miljoner kronor till en grupp av forskare från universitet och institut för en stor utvärdering av reformen.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin studerar noga utfallet av den norska modellen.

FAKTA: 326.000 sjukskrivna
Norge har cirka 4,6 miljoner invånare, varav ungefär 1,6 miljoner är i arbete. Cirka 6,1 procent av arbetsstyrkan var sjukskriven sista kvartalet förra året. I offentlig hälso- och sjukvård var nivån 10 till 11 procent. Arbetslösheten var 2,1 procent i december 2006. Arbetslösa får i genomsnitt 50,2 procent av lönen i a-kasseersättning. Ungefär 326.000 personer får motsvarande svensk sjukersättning eller förtidspension.

Läs också: artikeln "Ett ställe för alla problem"