En halv miljon statslösa ryssar i Estland och Lettland får nu samma rätt som EU-medborgare att arbeta i Sverige.

Deras föräldrar flyttade till Baltikum under Sovjettiden och själva har de inte klarat det språktest som krävs för medborgarskap eller struntat i att söka. Det har gjort dem till icke-medborgare som tidigare har behövt visum för att resa inom EU. Men nu förbättras deras ställning radikalt tack vare två EU-beslut.

Det ena är ett gammalt EU-direktiv som ger medborgare i länder utanför unionen samma rätt på arbetsmarknaden som EU-medborgare. Kravet är bland annat att de varaktigt bott i ett EU-land i fem år. Det andra är ett beslut från december förra året. Då bestämde EU:s regeringschefer i Europeiska rådet att ta bort visumkravet för så kallade tredjelandsmedborgare. Därmed kan Baltikums statslösa utnyttja sin rätt enligt direktivet och söka jobb i Sverige utan visum.

Ingen prövning
Får de jobb ska de behandlas som om de vore medborgare i EU. Det sker heller ingen prövning av om det är brist på arbetskraft eller inte.

– Är de fast bosatta och har fått den statusen i sitt hemland så likställs de helt med EU-medborgare på arbetsmarknaden i Sverige, säger Fredrik Martinsson som är Migrationsverkets expert på arbetskraftsinvandring.

Det enda de måste göra är att söka uppehållstillstånd efter tre månader.

– Har de arbete får de normalt fem års uppehållstillstånd, säger han.

Finns undantag
Men så är det inte överallt. Den nya rätten gäller inte Storbritannien och Irland som fått ta emot en flod av arbetskraftsinvandrare från öst, medan Sverige bara fått en liten rännil. Där måste statslösa fortfarande ha visum.  Det kan göra Sverige till ett bra alternativ för balter med ryskt ursprung. Mot det talar dock att det finns gott om jobb att söka i Estland och Lettland, men ont om information om den nya möjligheten att arbeta utomlands.

FAKTA:
Estland, Lettland och Litauen (liksom Cypern, Malta, Polen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien och Ungern) blev medlemmar i EU 2004 när unionen växte från 15 till 25 länder. I Litauen finns inga stora grupper av statslösa ryssar som i de två andra baltiska länderna.

Börge Nilsson
Frilansjournalist, Textra
Skriv ett e-postbrev till redaktionen