De plusjobbare över 60 år som utlovats arbete fram till pensionen blir av med den möjligheten. I stället blir det två år även för dem.

Sten-Ove Hermansson arbetar som vårdbiträde på ett äldreboende i Vänersborg. För honom blir tiden fram till pensionen lite annorlunda än han tänkt sig. Efter lång arbetslöshet började han på sitt plusjobb i november 2006. Avtalet är skrivet på två år men han hade fått ett muntligt löfte om att det skulle förlängas. Nu blir det inte så.

– Det är dumt, vem vill anställa en person som är över 60 år i dag? Jag har visserligen en tid kvar på mitt plusjobb, men vad händer sen? Det kanske blir nystartsjobb? 

Sten-Ove Hermansson har tidigare arbetat i bilindustrin och i 27 år som bagare. Plusjobbet kom som en lättnad efter arbetslöshetsperioden, det ger dessutom högre inkomst än den han hade som arbetslös.

Plusjobben är en av de åtgärder som den nya regeringen satt stopp för. Löftet från regeringen var att de som beviljats plusjobb skulle få behålla sitt arbete tiden ut. Så blir det alltså inte för de äldsta. Enligt Ams fanns i höstas 1 146 personer över 60 år som beviljats plusjobb.

Vänsterpartisten Josefin Brink, som sitter i riksdagens arbetsmarknadsutskott, har i en interpellation till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin frågat hur regeringen ska kompensera dem som får ett förkortat plusjobb. Svar och debatt är planerad till 27 februari. Nytt från den 1 februari är också att plusjobbare kan ta ett vikariat på högst 29 dagar om hon eller han vill återuppta sitt plusjobb. Vid längre vikariat upphör plusjobbet.

FAKTA: Plusjobb
Nystartsjobb ersätter plusjobben. De innebär att en arbetsgivare slipper betala arbetsgivaravgift under lika lång tid som den nyanställde nystartaren har varit utan arbete. Den som har varit arbetslös eller sjuk i minst ett år kan få nystartsjobb, för den som är under 24 räcker det med ett halvår. Den anställde får vanlig lön. Ams räknar med att betydligt fler än 200.000 kan få nystartsjobb – om det finns någon arbetsgivare som vill anställa dem.