Paris. – Det borde vara en självklar rättighet att slippa tala engelska i jobbet. Franska fack hoppas på uppslutning från europeiska kollegor i en nystartad kampanj.

”Kollektivet för rätten att tala franska i arbetet”  lanserades den här veckan av fackföreningar vid flera stora företag i Frankrike, som Alcatel och Axa. Även om det finns en lag, som säger att dokument ska skrivas på franska i Frankrike, håller engelskan på att breda ut sig som arbetsredskap, säger de.

Alltfler sammanträdesprotokoll, bruksanvisningar och korrespondens görs på engelska.

– Fenomenet berör numera också folk som jobbar på fabriksgolvet. Det skapar en osäkerhet.

Anställda som inte behärskar engelska känner sig förödmjukade, säger Jean-Louis Cuisiniez i fackförbundet CFTC. Han berättar att han själv talar flera främmande språk, men anser att exaktheten går förlorad, när man inte kan använda modersmålet i jobbet.

– Löntagarnas ställning försvagas. Språkkunskaper förvandlas till ett urvalskriterium även för yrkesgrupper, där andra kvaliteter borde väga tyngre.

Kollektivets initiativtagare säger att de varken är patrioter eller frankofiler, men däremot motståndare mot att engelskan får en hegemonisk ställning. De anser att detta på sikt är ett hot mot den språkliga mångfalden i Europa och hoppas på stöd från facken i andra EU-länder.

– En medarbetare skickade en fax på tyska till en kollega i Österrike. Direktionen anmärkte på saken och sa att all korrespondens ska ske på engelska. Det är ju absurt, säger Jean-Louis Cuisiniez.

Anna Trenning-Himmelsbach
Skriv ett e-postbrev till redaktionen