/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2007/volvoclaes.jpg
Claes Andersson, förhandlingschef på Volvo personvagnar i Göteborg, vill gärna ha öppningsklausuler, samtidigt som han säger att han nu inte kan se någon ”konkret situation” där öppningsklausuler behövs. Bilden är ett montage. Foto: Roger Lundsten.

På Volvo personvagnar och på Saab i Trollhättan vill ledningen ha större flexibilitet i avtalet. I deras ögon kan öppningsklausuler vara ett sätt att nå dit.

Öppningsklausuler intar en central roll i Teknikföretagens avtalsbud till facken. De går ut på att fack
och arbetsgivare lokalt ska kunna komma överens om sämre villkor för de anställda än i de centrala avtalen.

– Vi behöver en så stor verktygslåda som möjligt för att kunna skapa större flexibilitet, säger Claes Andersson, förhandlingschef på Volvo personvagnar i Göteborg.

Han tycker själv att öppningsklausuler skulle kunna vara ett sätt att öka flexibiliteten, men vill inte närmare diskutera kravet me-dan de centrala förhandlingarna pågår.

– Jag kan inte nu se någon konkret situation där öppningsklausuler behövs, men i bilindustrin förändras situationen snabbt, säger Claes Andersson.

Håller med
På Saab i Trollhättan är Anna Häller biträdande förhandlingschef. Hon har en liknande uppfattning:

– Öppningsklausuler kan vara intressant för framtiden för att skapa flexibla lokala överenskommelser anpassade till företagets förutsättningar.

Hon kan tänka sig att öppningsklausuler för att reglera arbetstiden annorlunda än i det centrala avtalet. Det viktiga för henne är att skapa en konkurrenskraftig bilfabrik som är attraktiv för ägaren General Motors. Båda två är försiktiga i sina uttalanden. Ingen av dem framträder heller som hård förespråkare för öppningsklausuler. Allmän flexibilitet är deras nyckelbegrepp.

Arbetsgivarorganisationens argument för öppningsklausuler går ut på att ge företag som inte går så bra en möjlighet att klara sig i konkurrensen. Teknikföretagens vd Anders Narvinger har pekat just på fordonsindustrin som en bransch som behöver öppningsklausuler.

De fackliga företrädarna på Volvo och Saab är desto tydligare i sina ställningstaganden. De ser ingen som helst anledning att införa öppningsklausuler i avtalet. På Volvo har företaget inte fört fram några förslag som liknar öppningsklausuler. Men på Saab är det annorlunda. Klubbordföranden Paul Åkerlund anser att företaget varit en testanläggning för öppningsklausuler.

Absurda konsekvenser
I teknikarbetsgivarnas resonemang ligger att jobben ska räddas med öppningsklausuler. Det tycker Mikael Sällström, som är förhandlingsansvarig i verkstadsklubben på Volvo i Göteborg, kan få absurda konsekvenser: Att jämföra lönerna med de kinesiska är inte rimligt. I Kina tjänar arbetarna 3.000 kronor i månaden när de bygger Volvo S 40. Jobben räddas inte med sämre villkor utan med produktivitetsutveckling och rätt bemanning, enligt Mikael Sällström.

– Klubben är mycket medveten om konkurrenssituationen. Jag kan inte se några hinder i teknikavtalet att skapa flexibla lösningar, säger han.

Han pekar på att arbetstiden redan är kundorderstyrd – anpassad till antalet beställningar av bilar. Med nuvarande avtal är det fullt möjligt med än mer flexibilitet i framtiden. Öppningsklausuler skulle i praktiken innebära att förhandlingarna sköts lokalt, enligt Mikael Sällström. Det betyder i sin tur att företagen konkurrerar på olika villkor. Han tycker att det i så fall är rimligt att strejkrätten är lokal.

– Vi gick inte under kollektivavtalets nivå i tävlingen med Opelfabriken i Rüsselsheim. Det är vik-tigt för framtiden, säger Paul Åkerlund, klubbordförande för metallarna på Saab i Trollhättan.

Jobba gratis
Det mest konkreta kravet från Saab då var längre arbetstid utan någon betalning för extratiden.

– Med hot om nedläggning försökte vår ägare General Motors pressa facket här och i Tyskland till eftergifter. Den sortens hot har nu fått ett namn och det är öppningsklausuler, säger Paul Åkerlund.

Och även om han inte kan bevisa det är han övertygad om att Teknikföretagen var med på ett hörn och försökte testa sina idéer. Paul Åkerlund ser Teknikföretagens önskemål om öppningsklausuler, försämringar av arbetstiden och låga lönelyft, samtidigt som huvuddelen av industrin går mycket bra, som en pr-kampanj för att göra öppningsklausulerna kända.

– Jag är dessutom övertygad att en stor del av landets metallarbetare är beredda att ta en konflikt för att stoppa öppningsklausulerna, säger Paul Åkerlund.

FAKTA: 16.500 jobb
På Saab i Trollhättan arbetar strax under 5.000 personer. Av dessa är 2.500 metallarbetare. Företag är ett dotterbolag till General Motors sedan år 2.000. På Volvo personvagnar i Göteborg arbetar 7.500 metallarbetare och runt 4.000 tjänstemän. Företaget ägs sedan 1999 av den amerikanska biltillverkaren Ford.

Läs också: nyhetsartikeln "Mer övertid och hårda krav på Volvo"