/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2007/fea1.jpg
Uwe Optenhögel spanar på Sverige. Foto: Claudio Bresciani.

Trygghet och tillväxt utan växande statsskuld. Nu ska Tyskland lära sig av svenska reformer.

Det går bra för Sverige. Så bra att vi ses som ett förebildsland i Tyskland. Därför har den tyska socialdemokratiska Friedrich Ebert Stiftung nyligen öppnat ett Nordenkontor i Stockholm. Uppdraget är att lära tyska politiker hur man lyckas med sociala reformer.

– Sverige är en förebild som vi ser det. Ni har lyckts bevara den sociala tryggheten och ha en hög standard i välfärdssystemet utan att skuldsätta staten, säger Uwe Optenhögel, som driver filialen i Sverige.

Svår ekvation
Hans främsta uppgift här är att ta reda på hur Sverige har lyckats med reformerna. En annan viktig fråga är hur vi kan ha höga skatter och stor offentlig sektor samtidigt som den ekonomiska tillväxten är god och näringslivet är konkurrenskraftigt.

– Enligt de nyliberala ekonomiska teorierna är det omöjligt, men de skandinaviska länderna har bevisat motsatsen de senaste 15 åren.

Friedrich Ebertstiftelsen har verksamhet i runt 100 länder i världen. Målet med utlandsverksamheten är vanligtvis att främja demokrati och social rättvisa, men i Sverige är uppdraget annorlunda. Här handlar det mer om att sprida svenska idéer till Tyskland än tvärtom.

Med hjälp av svenska och skandinaviska experter ska stiftelsen samla in och sammanställa kunskap om arbetsmarknad, familjepolitik och pensionsfrågor. Rapporterna sprids sedan i Tyskland och andra länder i Europa, där de ska fungera som faktaunderlag för politiker och skapa opinion.

– Vi bjuder även in skandinaviska expert för att delta i konferenser och debatter som vi arrangerar i Tyskland. 

Dubbel nytta
Enligt Uwe Optenhögel är det ingen slump att filialen i Sverige öppnas just nu. Tyskland brottas med flera sociala problem. Arbetslösheten har länge varit hög och långtidsarbetslösheten ökar. Pensionssystemet är underfinansierat och det tyska skolsystemet visar dåliga resultat. Inom dessa områden tror han att Tyskland har mycket att lära av Sverige. Men Sverige kan också lära sig en del av Tyskland. Filialens andra mål är att få Sverige att engagera sig mer i EU. Uwe Optenhögel tycker att vi är överdrivet rädda för att vår välfärd ska försämras och säger att det är en kortsiktig strategi att blunda och ta avstånd från Europapolitiken i stället för att engagera sig.

– När man är med i klubben ska man vara med och utforma spelreglerna. Socialdemokraterna i de nordiska länderna kan bidra mer till att bygga upp den sociala välfärden i Europa, och de behövs i debatten.

FAKTA: Finns i 100 länder
Friedrich Ebertstiftelsen (FES) har nära band till tyska socialdemokraterna och arbetarrörelsen, men finansieras av offentliga medel. Stiftelsen har verksamhet i 100 länder och verkar för demokrati, fred och sociala och fackliga rättigheter utomlands.

I Tyskland driver FES folkbildning och vuxenutbildning, ungefär som svenska ABF. Stiftelsen arrangerar också konferenser och debatter på olika politiska teman, och fungerar som rådgivande till politiker, genom att sammanställa forskning och tankar från experter inom aktuella politiska ämnen. Stiftelsen har ett omfattande bibliotek och arkiv med material om den tyska arbetarrörelsen.

Läs också: mer om stiftelsen (på tyska och engelska)