Åtta av tio svenskar tror inte att det blir fler jobb om lönerna sänks, enligt en Temoundersökning. En majoritet kräver att facket gör mer för att hålla ihop lönerna.

Att sänkta lägstalöner skulle ge fler jobb framhålls ofta från arbetsgivarsidan. Men det tror inte svenska folket.  När Synovate Temo, på uppdrag av fackförbundet Seko, frågade 1.041 svenskar över 16 år svarade åtta av tio att de inte tror att jobben blir fler med lägre löner.

– Undersökningen visar att det inte är så många som tror på regeringens politik som går ut på att skapa lägre löner och på så sätt få fler i jobb, säger Sekos förbundsordförande Janne Rudén.

Sex av tio svenskar tror inte heller att sänkta ingångslöner är ett bra sätt att skapa fler jobb åt specifikt ungdomar. Mest negativa till sänkta ingångslöner är ungdomarna själva. Av de tillfrågade upp till 29 år tycker sju av tio att inte att det är någon bra idé.

Gillar inte glapp
Ökad lönespridning brukar också framhållas som ett sätt att få fler i jobb och öka motivationen för de anställda, men även här gör svenska folket tummen ned. Sju av tio anser att löneskillnaderna inte ska öka mer utan tvärt om borde minska.

– Jag är inte förvånad över reaktionen. Det dåliga omdöme som näringslivets toppar visar med rekordlöner och bonusar gör att folk reagerar, säger Janne Rudén.

Han tror också att siffrorna visar att det ofta fungerar dåligt med individuell lönesättning ute på företagen.

– Anställda kan inte se sambandet mellan lön och prestation, och är därför negativa till löneskillnader. Om man ska ha individuell lönesättning måste den ske på objektiva grunder och inte vara subjektiv och godtycklig, vilket ofta är fallet i dag.

Förbundens uppgift
Undersökningen visar också att sju av tio tycker att facket borde göra mer för att motverka lönespridningen, och bland LO-medlemmar var siffran ännu högre. Ett sätt att minska lönespridningen är kravet på höjda lägstalönerna som LO-förbunden enats om i sin gemensamma plattform inför avtalsrörelsen. 

– Arbetsgivarorganisationerna vill inte höra talas om höjda lägstalöner utan vill i stället sänka dem. Det måste bli en ordentlig debatt kring detta. Det är en av de viktigaste frågorna i avtalsrörelsen, säger Janne Rudén.

Ladda ner: hela Temorapporten
Ladda ner: hela analysen av löneskillnaderna
Ladda ner: hela tabellen från Seko

Läs mer: om undersökningen på Sekos hemsida