Kommunals styrelse har beslutat att medlemmar som lämnar a-kassan får stanna kvar i facket. Och det gäller fram till kongressen i maj.

Flera motioner till kongressen tar upp frågan om kopplingen mellan medlemskap i facket och a-kassan.

Bakgrunden är avgiftshöjningen i a-kassan, som gjort att fler vill lämna kassan. I många LO-förbund har det av tradition funnits ett krav i stadgarna på att den som inte är med i a-kassan måste lämna facket. Hittills har nio av 15 förbund ändrat stadgan, nu eller tidigare.

Målet för Kommunals förbundsledning är att hålla kvar kopplingen mellan a-kassa och fack och därför vill styrelsen i första hand underlätta för utsatta grupper att vara kvar i förbundet. Den som arbetar och får en höjd a-kasseavgift kompenseras delvis av skattesänkningar, som inte kommer sjukskrivna, arbetslösa, föräldralediga eller studerande till del.

Kommunal behandlar frågan långsiktigt på kongressen i maj. Hotell- och restaurangfacket tar upp samma ärende på en extra kongress den 19 februari.