Bland LO-förbunden finns inget intresse av att binda sig vid treåriga avtal. För mycket är osäkert. Många befarar dessutom att regeringen ska genomföra ytterligare försämringar.

I förhandlingarna om nya pensioner mellan LO och Svenskt Näringsliv ställer arbetsgivarorganisationen som krav att alla avtal ska vara treåriga för att den ska underteckna pensionsuppgörelsen. LO-Tidningen har tagit pulsen på facken i frågan.

– Vi har yrkat på ett ettårigt avtal. Först måste vi förhandla om innehållet i avtalet. Sedan kan vi prata om hur lång tid det ska gälla, säger Ronny Wenngren, Elektrikernas avtalssekreterare.

Alla förbund i LO-Tidningens rundringning håller med. Många konstaterar att LO-samordningen bygger på ettåriga uppgörelser. Andra pekar också på att det skulle bli ännu svårare att få igenom sina krav om förbunden nu sa ja till treåriga avtal.

Oro för politiken
De som oroar sig för regeringens åtgärder lyfter fram ytterligare las-förändringar, fortsatt reformering av a-kassan och urholkande av arbetstagarbegreppet med ändrade regler om F-skattsedel.

LO:s avtalssekreterare Erland Olauson berättar att LO i pensionsförhandlingarna förklarat för arbetsgivarna att det i förhand inte går att binda alla LO-förbund till en viss avtalslängd.

Elektrikernas Ronny Wenngren anser att facken borde mobilisera mot Svenskt Näringslivs krav på treårigt avtal. Även andra tar upp det.

Handels avtalssekreterare John Haataja tycker illa om att Svenskt Näringsliv försöker styra förbundens avtalsförhandlingar.

– Treårigt avtal kan vi tänka på om vi känner oss trygga i alla avtalets delar. Men det är lite svårt med arbetsgivarnas ständiga attacker på vår ob-ersättning, säger han.

Livs ordförande Hans-Olof Nilsson tycker att Svenskt Näringsliv borde förstå att facken inte utan vidare kan acceptera treåriga avtal.

"En dumhet"
– Kravet är en dumhet. Svenskt Näringsliv är övertaktiskt. Hittills är inget klart i förhandlingarna och då går det inte att diskutera ett sådant krav, säger Sekos ordförande Janne Rudén.

Pappers Mats Jutterström kan se ett alternativ och det är att skriva in i alla avtal att de automatiskt sägs upp om det fattas politiska beslut som påverkar förhållandena för LO-medlemmarna. Han hänvisar till att en sådan bestämmelse redan finns i teknikavtalet.

Skogs och träs avtalssekreterare Per-Olof Sjöö tycker att det är konstigt att Svenskt Näringsliv vill bestämma avtalslängden nu. Effekterna av ett sådant beslut är svåra att överblicka, tycker han.

Transports ordförande Per Winberg konstaterar att samordningen bygger på ettåriga avtal och han utgår från att även IF Metall förhandlar utifrån det.

Veli-Pekka Säikkälä leder IF Metalls förhandlingar med Teknikföretagen och där är kravet ett år. Samtidigt har han mycket svårt att tänka sig att säga nej till ett treårigt avtal om innehållet är bra och tillmötesgår fackets krav.

Normerande
Teknikavtalet har dessutom en särskild ställning. Det förväntas bli normerande för de andra avtalen. Och det är Veli-Pekka Säikkälä medveten om.

– Om vi skulle sluta ett långt avtal behöver inte andra förbund göra likadant. Vi vill inte tvinga på andra förbund en särskild avtalslängd. Vi vill att alla förbund själva ska kunna ta ställning till det.

LO-samordningen säger att LO-styrelsen ska ta ställning till vilket avtal som ska få vara normerande.

– Vi har vetorätt i LO-styrelsen och det är innehållet som avgör hur mycket teknikavtalet ska få påverka oss andra, säger Byggnads avtalssekreterare Gunnar Ericson.

Själv kan han tänka sig en lång avtalsperiod om det är bra, och för Byggnads del handlar det om att behålla löneformen, få en pensionsuppgörelse och ytterligare arbetstidsförkortning.

FAKTA: Treåriga avtal krav
LO och Svenskt Näringsliv kom i förra veckan inte vidare i förhandlingarna om 1,5 miljoner arbetares avtalspensioner. De är överens om innehållet i en uppgörelse om bättre pensioner, men kunde inte enas kring arbetsgivarnas krav på treåriga löneavtal. Diskussionen förs på bägge sidor.

Läs också: analysen "Sif en joker i avtalsleken"