Från den 8 februari ingår en återbetalningsförsäkring i Swedbanks medlemslån för fackligt anslutna.

Försäkringen innebär att banken står för räntekostnader upp till 2.000 kronor i månaden i händelse av sjukdom eller arbetslöshet.

Vid sjukdom måste man ha haft lånet minst 90 dagar. För arbetslöshet gäller sex månader och dessutom att man haft en anställning från vilken man kan bli arbetslös.

Får byta
Försäkringen gäller för alla nya låntagare men den som redan har medlemslån i Swedbank måste byta sitt gamla medlemslån mot ett nytt för att ta del av återbetalningsförsäkringen.

– Vi ser det här som ett sätt att öka tryggheten för låntagaren, och under våren ska vi försöka hinna kontakta alla med gamla lån för att fråga dem om de vill gå över till de nya, säger Erik Forsman på Swedbank.

Återbetalningsförsäkringen gäller utan individuell prövning och den grupplivförsäkring som gällde för de gamla lånen gäller också för de nya.

Max 200.000
Samtidigt höjs det maximala lånebeloppet till 200.000 kronor. Lägst lånebelopp är 30.000 kronor.

En annan nyhet är att låntagare inte längre behöver intyg från facket för att få medlemslån. Det räcker med att den som söker lån intygar att han eller hon varit facklig medlem i minst sex månader.