I dag, tisdag, presenterade tyska IG Metalls ledning det första kravet i årets lönerörelse. IG Metalls ledning rekommenderar sitt avtalsråd att kräva löneökningar samt förbättringar av utbildningspremien till ett värde av 6,5 procent. Avtalet ska vara ettårigt.

IG Metall avvisar samtidigt engångsbelopp, något som fanns med i förra avtalsrörelsen.

I Sverige begär IF Metall 3,9 procent, en avsevärd skillnad mot det tyska kravet.

– Vårt krav är baserat på de goda prognoserna för metall- och elektroindustrin, säger Berthold Huber, andre ordförande för IG Metall, i ett pressmeddelande.

IG Metalls krav är traditionellt högre än det slutliga avtalet. I slutet av februari fastställs kravet slutgiltigt.

Den tyska metallindustrin har omkring 3,4 miljoner anställda.

Tysk och svensk avtalsrörelse sker i år parallellt.